Blog

Blog

Blog

Yazılar - Sayfa 2

Hukuk ve avukatlık mesleğiyle ilgili yazdığımız yazılar.

Dolandırıcılık Suçu ve Kapsamı

Dolandırıcılık suçu, 157. maddede, “hileli davranışlarla bir kişiyi aldatarak malvarlığı bakımından onun veya başkasının zararına yol açacak şekilde davranışta bulunan kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması” olarak tanımlanmıştır.

Yazıyı oku

Vergi Zaman Aşımı

Vergi Hukukuna ilişkin zamanaşımı bakımından mükellefin, verginin zamanaşımına uğradığını ileri sürmesi gerekmemektedir.

Yazıyı oku

Yağma Suçu ve Kapsamı

Yağma suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu'nun 148, 149 ve 150. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmektedir.

Yazıyı oku

Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Suçlarında Değişiklikler

25 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddeleri ile Türk Ceza Kanununda değişikliklere gidilmiştir.

Yazıyı oku

Yazılar - Sayfa 2

Hukuk ve avukatlık mesleğiyle ilgili yazdığımız yazılar.

Dolandırıcılık Suçu ve Kapsamı

Dolandırıcılık suçu, 157. maddede, “hileli davranışlarla bir kişiyi aldatarak malvarlığı bakımından onun veya başkasının zararına yol açacak şekilde davranışta bulunan kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması” olarak tanımlanmıştır.

Yazıyı oku

Vergi Zaman Aşımı

Vergi Hukukuna ilişkin zamanaşımı bakımından mükellefin, verginin zamanaşımına uğradığını ileri sürmesi gerekmemektedir.

Yazıyı oku

Yağma Suçu ve Kapsamı

Yağma suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu'nun 148, 149 ve 150. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmektedir.

Yazıyı oku

Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Suçlarında Değişiklikler

25 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddeleri ile Türk Ceza Kanununda değişikliklere gidilmiştir.

Yazıyı oku