Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Temel olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yerini bulan Ceza Hukuku'nda, suç ile bozulan hukuki barışın yeniden tesis edilmesi amacıyla suç şüphesinin öğrenilmesinden, hükmün kesinleşip cezanın çekilmesine kadar devam eden uzun bir süreç işlenmektedir.

Ceza Hukukunun diğer hukuk dallarından ayrılan en önemli özelliği, özgürlüğü kısıtlayıcı olarak soruşturma sırasında göz altına alma ve tutuklama gibi tedbirlerin, yargılama sonunda hapis ve adli para cezalarının ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle hakkında mahkumiyet kararı verilen kişilerin uzun süreler boyunca özgürlüklerinden mahrum olmaları ihtimali çok ciddi bir hukuki hazırlığı ve savunmayı gerektirmektedir.

Bu nedenle soruşturma evresinde suç işlediği iddia edilen şüpheli hakkında etkili savunma yaparak suçu işlemediği ve hakkında kamu davası açılması için yeterli suç şüphesi bulunmadığı, kovuşturma evresinde ise sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmemesi ya da daha az ceza verilmesini sağlama konularında Ceza Hukuku alanında uzman bir avukatın yardımından yararlanmak gerekmektedir.

Aynı şekilde suçtan zarar görenleri ve malen sorumlu olanları etkili bir biçimde temsil etmek de yine Ceza Hukuku alanında uzman bir avukatın yardımından yararlanmayı gerektirmektedir.

CEZA HUKUKU ALANINDA HİZMETLERİMİZ

Ceza Hukukuna ilişkin olarak gerekli dilekçeleri hazırlayıp yetkili mercilere sunmak, ifade alma esnasında hazır bulunmak, Ceza Mahkemelerinde Sanık ve Katılan Vekilliği yapmak, itiraz edilebilecek aleyhe verilen kararlara itirazda bulunmak, sanık ve katılan lehine İstinaf ve Temyiz yoluna başvurmak şeklinde yerine getirdiğimiz hizmetlerimiz, bu alanda uzman avukatlarımızla dava avukatı olarak ve hukuki danışmanlık sıfatıyla tüm süreci ve aşamaları kapsayacak şekilde sonuç odaklı yerine getirilmektedir.

Copyright © 2019. Bütün hakları saklıdır: Akkuş Avukatlık ve Hukuk Bürosu