Hukuki Sorunlarınızın Çözümü İçin,
Hazırız!
Müvekkillerimizin Sorunlarına
Kendi Sorunlarımız Gibi Yaklaşıyoruz.
Hukuki Sorunlarınıza Çok Yönlü Bakıyoruz.

Hakkımızda

Müvekkillerimizin hukuki sorunlarını, baştan itibaren veya dava aşamasında, bir bütün olarak ve objektif şekilde, gerektiğinde konusunda uzman kişilerin desteğiyle sorunları kaynaklandığı noktadan itibaren ele alıp, müvekkillerimizin kendi istekleri doğrultusunda ve kendilerine özel, doğru ve güvenilir çözümleri alternatif çözümler ile belirleyerek sonuçlandırmaktayız.

Daha Fazla Bilgi

Hizmetler

Her bir alana özel olarak odaklanmış avukatlarımızla dava avukatı ve hukuki danışman sıfatıyla, ayrıca hukuki belirsizliklerini açıklığa kavuşturmak isteyen Bireyler, Sermaye Şirketleri ve Yabancı Yatırımcılar için tüm süreci kapsayacak Hukuki Danışmanlık hizmetlerimizle, büromuz, dallarında uzman ve işinin ehli avukatlarımız ile kalıcı ve üst düzey çözümlerle her zaman çözüm ortağınız olarak yanınızda yer almaktadır.

Bütün Hizmetleri Görün

Yazılar

Dolandırıcılık Suçu ve Kapsamı
8 Ekim 2019

Dolandırıcılık Suçu ve Kapsamı

Dolandırıcılık suçu ile ilgili hükümler Ceza Kanunumuzun 157, 158 ve 159. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçu, 157. maddede, “hileli davranışlarla bir kişiyi aldatarak malvarlığı bakımından onun veya başkasının zararına yol açacak şekilde davranışta bulunan kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması” olarak tanımlanmıştır.

Vergi Zaman Aşımı
5 Kasım 2018

Vergi Zaman Aşımı

Zamanaşımı, bir alacaklının alacak hakkını, borçludan hukuk düzeninin tanımış olduğu belirli süre içerisinde talep etme imkanı tanıyan sınırlamadır. Vadesi gelmiş bir borç hakkında kanun tarafından belirlenmiş olan zamanaşımı süresi geçmişse ve ayrıca zamanaşımı kesilmemiş ve durmamışsa o borç zamanaşımına uğramıştır ve borcu sona erdiren sebeplerden birisi ortaya çıkmıştır. Özel hukukta, yani taraflardan birinin devlet kurumu olmadığı durumlarda zamanaşımına uğramış borçlar borçlu tarafından ileri sürülmesi gereken def'i olduğu halde, Vergi Hukukuna ilişkin zamanaşımı bakımından mükellefin, verginin zamanaşımına uğradığını ileri sürmesi gerekmemektedir. Bu durum Vergi Usul Kanununun 113. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır.

Yağma Suçu ve Kapsamı
18 Eylül 2018

Yağma Suçu ve Kapsamı

Yağma suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu'nun 148, 149 ve 150. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmektedir. Yağma suçu, 141. maddede, “bir kişinin; başkasının malını, elinde bulunduranın rızasına aykırı şekilde kendisi veya bir başkası yararına almak” basit şekliyle tanımlanan hırsızlık suçunun, kişinin karşı gelmesini bastırmaya yönelik zorlayıcı davranış olan cebir veya tehdit ile işlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ancak, yağma suçu hırsızlık suçunun nitelikli (cezayı ağırlaştırıcı) hali olmayıp, bağımsız bir suçtur.

Yazı Arşivini Görün
Copyright © 2019. Bütün hakları saklıdır: Akkuş Avukatlık ve Hukuk Bürosu