Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Türk ceza hukuku temelde üç kanun doğrultusunda uygulanır. Bunlar;

 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,
 • 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu.

Ceza Hukukunun temel amacı suç ile bozulan hukuki barışın yeniden tesis edilmesini sağlamaktır. Bunun için suç şüphesinin öğrenilmesinden, hükmün kesinleşmesine kadar bir süreç işletilir. Mahkumiyet kararı varsa cezanın çekilmesinin tamamlanması sağlanır.

Yalnızca ceza hukukunda özgürlüğü kısıtlayıcı nitelikte ve ağır ceza ve tedbirler uygulanır. Bu tedbirler;

 • Soruşturma sırasında göz altına alma,
 • Soruşturma sırasında tutuklama,
 • Yargılama sonunda hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı,
 • Yargılama sonunda adli para cezasına ilişkin mahkumiyet kararı.

Bu özellik, ceza hukukunu diğer hukuk dallarından ayıran en önemli özelliktir. Bu nedenle hakkında mahkumiyet kararı verilen kişiler için yapılan hukuki çalışmalar çok önemlidir. Uzun süre özgürlükten mahrum olma ihtimali ciddi hukuki hazırlık ve savunma gerektirmektedir.

Soruşturma evresinden itibaren suç işlediği iddia edilen şüpheli hakkında etkili savunma yapılmalıdır. Şüpheli, sanık veya bu kişilerin ceza avukatı savunma yaparken özellikle aşağıda yer alan amaçlar gözetilmelidir;

 • Soruşturma aşamasında şüphelinin suç işlemediği, kamu davası açılması için yeterli suç şüphesi bulunmadığı,
 • Kovuşturma evresinde sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmemesi ya da daha az ceza verilmesinin sağlanması.

Bu amaçlara ulaşabilmek kolay değildir. Bu nedenle bu amaçlara ulaşabilmek için ceza hukuku alanında uzman bir avukatın yardımı gerekmektedir.

Ceza davasında yalnızca sanıklar yer almazlar. Ceza davasında sanıktan başka aşağıda bulunan kişiler de yer alabilmektedir;

 • Suçtan zarar görenler,
 • Malen sorumlular.

Suçtan zarar görenler ve malen sorumlular da etkili biçimde temsil edilmelidir. Bu durum da ceza hukuku alanında uzman avukatın yardımından yararlanmayı gerektirmektedir.

Ceza Hukuku Yazı Arşivi

Ceza Hukuku konusuyla ilgili yazılar.

Ceza Avukatı
Ceza Avukatı

Ceza avukatı, ceza hukuku aşamalarını müşteki vekili veya sanık müdafi sıfatıyla müvekkili adına yürüten avukatlık ruhsatı ve baro kaydı bulunan hukukçudur. → yazıyı okuyun

Dolandırıcılık Davası Avukatı
Dolandırıcılık Davası Avukatı

Dolandırıcılık davası, bir kişiyi hileli davranışlarla aldatarak o kişiye zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak üzerine görülen ceza davasıdır. → yazıyı okuyun

İzmir Ağır Ceza Avukatı
İzmir Ağır Ceza Avukatı

İzmir ağır ceza avukatı, yargılaması Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ceza davalarını ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan soruşturma dosyalarını takip eder ve gerekli işlemleri yapar. → yazıyı okuyun

İzmir Ceza Avukatı
İzmir Ceza Avukatı

Ceza avukatı, Türk Ceza Kanununda tanımlanan suçları işleyen kişileri savunan avukattır. → yazıyı okuyun

Turkish Criminal Lawyer
Turkish Criminal Lawyer