Ağır Ceza Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Ağır ceza avukatı, kanuni bir karşılığı olmasa da halk arasında yerleşmiş bir tabir olan ve ağır ceza davaları konusunda uzmanlaşmış avukatlara verilen genel ad olmuştur. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesi olarak var olan ve kanunda belirlenen suçların cezalarının alt ve üst sınırına göre bu iki mahkemeye paylaştırılan suçların daha ağır cezayı gerektiren hallerinin görüldüğü Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarla ilgilenen avukatlara ağır ceza avukatı adı verilmektedir.

5235 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlıklı kısmında Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesi uyarınca “…ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir” denmiş ve “..Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar” ağır ceza mahkemeleri tarafından görülecek şartı koyulmuştur.