Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Boşanma davası çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davasının nasıl açılacağı, bu iki türden hangisinin tercih edildiğine göre değişkenlik gösterecektir.

BOŞANMA DAVASI NE İLE AÇILIR?

Boşanma davası dilekçe ile açılır. Boşanma davası yalnız dilekçe ile açılabileceği gibi, delil listesi, tanık listesi gibi dilekçe ekleri ile de açılmaktadır. Boşanma davası açacak eş, dava dilekçesini görevli mahkemeye sunup, gerekli harçları ve masrafları da yatırarak davayı açabilir.

BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Boşanma davası aile mahkemesinde açılır. Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde görevli mahkeme aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi olacaktır. Boşanma davası herhangi bir adliyenin aile mahkemesinde açılabilmektedir. Boşanma davasının açılması gereken mahkeme; davalının yerleşim yeri, davacının yerleşim yeri veya tarafların son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi olacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanma konusunda ortak bir anlaşmaya varmışlardır. Kendi aralarında anlaşarak; boşanma sonrası meydana gelebilecek maddi durumlar, varsa ortak çocukların velayeti, evlilik birliği içerisinde alınan ortak malların paylaşımı, nafaka ödenip ödenmeyeceği hususunda anlaşılmışsa, nafaka türü ve miktarına ilişkin konuları açıklayan bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve taraflar bu protokolü imzalarlar. Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Hazırlanan dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü eşlerden biri tarafından mahkemeye sunulacak ve gerekli harç ve masraflar mahkeme veznesine yatırılacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Çekişmeli boşanma davasında taraflar ortak bir paydada buluşamamış, boşanma konusunda anlaşamamışlardır. Her iki taraf da birbirlerinden boşanmak istese dahi nafaka, velayet, tazminat ve/veya mal paylaşımı konularında anlaşmazlığa düştükleri halde anlaşmalı boşanamayacakları için çekişmeli boşanma türüne başvurmak zorunda kalacaklardır. Çekişmeli boşanma davasında taraflar, karşı tarafın evlilik birliğinin sona ermesine neden olacak davranışlar sergilediğini kanıtlamaya çalışacaklardır. Hazırlanan dava dilekçesinde, tanık ve delil listelerinin de belirtilmiş olması gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açmaya karar verdikten sonra dava için sıkı bir hazırlık çalışması yapmak gerekmektedir. Nedeni de, davayı açan kişinin lehine karar verilebilmesi amacıyla karşı tarafın kusurunu delillerle ve açıkça dosyaya sunabilmek, karşı tarafın muhtemel argümanlarını öngörerek bu konuda da bir ön çalışma yapmak gerekmesidir. Bu durumu sanki geriye dönüşü olmayan yalnızca kullanılan tek bir imkanınız varmış gibi düşünmelisiniz. Mesela, anlaşmalı boşanma davası için ortak protokolde ortak çocuğun eğitimi için ileride ödeyemeyebileceğiniz bir özel okul masrafı karşılama taahhüdü, bir kaç yıl sonra ödeme konusunda sorun çıkartabilecektir. Protokol, anlaşmalı boşanmanın temelini oluşturduğu için protokolün değiştirilmesi oldukça zorlayıcı bir sürece yol açacaktır. Bu nedenle, boşanma konusunda, alanında uzman bir boşanma avukatı ile görüşerek dava sürecinin yürütülmesi bakımından destek almanın önemli olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda; başvurucu, olası hak ve menfaat kaybına uğramanın önüne nispeten daha çok geçmiş olacaktır.