İzmir Tazminat Avukatı

İzmir Tazminat Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir Tazminat Avukatı, İzmir'de ve çevresinde tazminat hukuku alanında çalışan uzman avukattır.

Tazminat davalarının ana konuları olan

 • tazminatı meydana getiren kusur,
 • bu kusurun oranının belirlenmesi,
 • zararın miktarının doğru belirlenmesi

konularında hukuki çalışmalar yapar.

İzmir tazminat avukatı hangi davalara bakar?

 • İş yerinde ayrımcılık yapılması
 • Sözleşmenin ihlali
 • Boşanma davası
 • Hakaret ve iftira gibi eylemler
 • İş kazaları
 • Nişanın bozulması
 • Haksız işgalden kaynaklanan ecrimisil davaları
 • Trafik kazaları
 • Doktor hatası nedeniyle yaralanma veya ölüm
 • Haksız icra takibinden kaynaklanan davalar

İzmir Tazminat Avukatı, Soru - Cevap

 • Tazminat nedir?

  Tazminat, hukuka aykırı bir fiil sonucunda meydana gelmiş olan maddi veya manevi zarara karşılık gelen bedelin ödenmesidir.

 • Tazminat avukatının başlıca görevleri nelerdir?

  En başta, hukuka aykırı fiil sonucu uğranılan zararın tazmini konusunda hukuki yardım yapmaktır. Bundan başka, tazminat gerektiren davaların takibi ve tazminatın tahsil edilmesi noktasında yardımcı olmaktır. İzmir tazminat avukatı sadece tazminat talep eden kişi için değil, hakkında tazminat davası açılmış kişi içinde hukuki yardımda bulunabilir.

 • Maddi tazminat davası hangi durumlarda açılabilir?

  Hukuka aykırı fiil sonucu meydana gelen ve mağdurun malvarlığında eksilme, yoksun kalınan kar gibi nedenlerin oluştuğu durumlarda açılabilir.

 • Manevi tazminat davası hangi durumlarda açılabilir?

  Hukuka aykırı fiilin mağdur üzerinde acı, üzüntü, gurur kırılması gibi durumların oluşmasına neden olduğu durumlarda açılabilir.

 • Tazminat davası ne kadar sürede açılır?

  Tazminatı davasının hangi hukuka aykırı eylemden kaynaklandığı, açılan tazminat davasının açılma süresini belirlemektedir. Tazminat davasının açılması için tek bir süre yoktur. Hukuka aykırı eylemlere göre bu süre değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda; Hukuka aykırı eylem suç teşkil ediyorsa, ceza kanununda o suç için öngörülen dava zamanaşımı süresi ne ise tazminat davası için de bu süre geçerlidir Zarar haksız fiilden kaynaklanıyorsa zamanaşımı, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her koşulda 10 yıldır. Boşanma davasından kaynaklanıyorsa, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde açılabilir, boşanma davası ile birlikte de tazminat davası açılabilir. Sözleşmenin ihlalinden kaynaklandığı takdirde genel zamanaşımı süresi 10 yıldır.

 • Tazminat davası hangi mahkemede açılır?

  Tazminat davasının niteliğinin ticari olmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Tazminat davasının niteliği ticari ise dava Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür. Kamu kurumlarının eylemlerinden zarara uğranılması halinde İdare veya Vergi Mahkemelerinde dava açılır.

 • Tazminat davası ne kadar sürer?

  Tazminat davasının sonuçlanabilmesi ilk derece mahkemesinin iş yoğunluğu, adli tatil süreleri gibi nedenlere bağlı olarak genellikle 1 ila 2 sene arası sürmektedir.