İzmir Ticaret Avukatı

İzmir Ticaret Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Ticaret hukuku, hayatın her alanında oldukça yoğun görülen ticari faaliyetlerin hukuki boyutuyla ilgilenmektedir. Her türlü kurum ve kişinin yapmış olduğu ticari faaliyetlerin karşılığı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Tüm bu faaliyetlerin yönetimi, alacak, haksız kayıp, iflas gibi konular İzmir ticaret avukatı aracılığıyla çözüme kavuşmaktadır. İyi bir İzmir ticaret avukatı ile çalışmak olumlu dava sonuçları ve güvenli ticari prosedür yönetimini sağlayacaktır. İzmir ticaret avukatı görev tanımına neler girer? Bu soruya cevap verelim.

İzmir ticaret avukatı;

 • Şirket aleyhine veya lehine olan davaları takip eder.
 • Firma alacak takibini yapar.
 • Tahsil edilemeyen çek, senet, bono, fatura gibi evraklar için icra takibi yapar.
 • Şirket içinde çalışanlar ile şirketin ticari uyuşmazlıklarına çözüm getirir.
 • Diğer şirket veya 3. kişilerle yapılacak olan ticari sözleşmeleri düzenler.
 • Ticari risk, kar, zarar ve sermaye yönetimi gibi hususları yönetir.
 • Hukuki danışmanlık hizmeti verir.

İzmir Ticaret Avukatı, Soru - Cevap

 • Şirketler için İzmir Ticaret Avukatı ile Çalışma Zorunluluğu Var mıdır?

  Esas sermaye miktarı 250.000 TL’yi aşan anonim şirketlerde sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Zira Avukatlık Kanunu’na göre esas sermaye miktarının 5 katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunludur. Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere uygulanacak birtakım yaptırımlar bulunmaktadır.

 • İzmir Ticaret Avukatı Ücretleri Ortalama Ne Kadardır?

  İzmir ticaret avukatı ücretleri şirket ve yapılan işin niteliğine göre değişim gösterir. Deneyime göre de değişiklik gösteren bu ücretler genel olarak 5.000-12.000 TL bandında seyretmektedir.

 • İzmir Ticaret Avukatı Araştırmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

  İyi bir İzmir ticaret avukatı; yoğun iş temposuna uygun yapıda, ticaret hukukuna hakim ve titiz ve çalışkan biri olmalıdır. Ayrıca iletişimi kuvvetli ve ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ve kıdem kazanmış bir İzmir ticaret avukatı ile çalışmak oldukça faydalı olacaktır.

 • İzmir Ticaret Avukatı Kişi ve Kuruma Ne Gibi Faydalar Sağlar?

  Bir İzmir ticaret avukatı ile çalışmak; ticaret adı ve işletme ünvanı korunması, şirket bölünmesi ve birleşmesi gibi işlemlerin takibi, hisse senedi ve malvarlığı yönetimi, şirket esas sözleşmesinin düzenlenmesi gibi pek çok faaliyeti üstlenir.

 • Türk Ticaret Kanunu’ndan Doğacak Davalar Nelerdir?

  Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davası, ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası, şirket müdürlüğünden azil davası, şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları, şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları, şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları, şirket yönetim kurulu ve müdürlerinin açacağı tazminat davaları, tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları, tasfiye memurlarının açacağı davalar İzmir ticaret avukatının açabileceği ve ilgilenebileceği davalardır.