İzmir İcra Avukatı

İzmir İcra Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir icra avukatı, icra daireleri ve mahkemelerde icra hukukuna ilişkin iş ve davaları yürüten avukata verilen isimdir. İcra hukuku, bir alacağın ya da hakkın tahsil edilmesini hedefleyen hukuk dalıdır. İzmir icra avukatı da gerek icra takibi yoluyla gerekse de dava yoluyla alacak ve hakların tahsil edilmesini sağlar.

İcra hukukunda en çok yer kaplayan hukuki işlem icra takibidir. İcra takipleri ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlamlı icra takibi, bir mahkeme kararına dayanan alacak ya da hakkı elde etmek için açılan takiptir. İlamsız icra takibi ise mahkeme kararı dışında bir belgeye dayanan ya da herhangi bir belgeye dayanmayan alacak ve hakların tahsili amacıyla açılır. İzmir icra avukatı, ilamlı ve ilamsız icra takibini açmak, tebligat yapılmasını sağlamak, haciz işlemlerini uygulamak, itiraza ilişkin işlemleri yapmak ve parayı tahsil etmek amacıyla özveri ile çalışır.

İcra hukukunda, icra takibinin yanında davalar da önemli bir yer kaplar. Menfi tespit davası, istirdat davası, karşılıksız çek davası, iflas davası ve yedieminliği suistimal davası gibi davalarda İzmir icra avukatı müvekkilini temsil ederek lehe sonuçlanması yönünde çalışır.

İcra ile ilgili iş ve davalarda hata yapılmaması, dosyanın düzgün bir şekilde takip edilmesi büyük önem taşır. Yapılacak hatalar ve eksik yapılan işlemler nedeniyle alacağın tahsil edilememesi ya da aslında var olmayan miktarda bir borcun ödenmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu nedenle icra hukukuna ilişkin bir iş ya da dava ile karşılaşan kişinin sıfatı alacaklı da olsa borçlu da olsa mutlaka İzmir icra avukatına danışması tavsiye edilir.

İzmir İcra Avukatı, Soru - Cevap

 • İzmir İcra Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

  İzmir icra avukatına, sitemizin iletişim sekmesinde yer alan adres ve telefon numarası üzerinden ulaşılabilir, icra takibi ve icra hukukuna ilişkin davalar hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • İzmir İcra Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

  İzmir icra avukatı, icra takibi ve icra davalarında hem alacaklı hem de borçlu sıfatı taşıyan müvekkillerini temsil eder. İzmir icra avukatının verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • İcra takibinin hazırlanması ve açılması
  • İcra takibine, borca ve imzaya itiraz edilmesi
  • Karşı taraf ile görüşerek uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaya çalışma
  • Mal varlığının sorgulanması
  • Banka hesaplarına ve mal varlıklarına haciz uygulanması
  • Ev ve iş yerlerine hacze gidilmesi
  • Haczedilen mal varlıklarının satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Çek, senet ve bono gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan alacakların tahsil edilmesi
  • Velayeti bulunmayan kişinin çocukla görüşmesinin sağlanması -İcra hukukuna ilişkin davaların açılması ve takibi
 • İzmir İcra Avukatı Hangi Davalara Bakar?

  İzmir icra avukatı, icra hukukundan kaynaklanan tüm davalara bakmaktadır. Hem borçlu hem de alacaklı tarafı avukatı olarak temsil etmekte ve müvekkilinin menfaatini en etkili şekilde savunmaktadır. Genel olarak İzmir icra avukatının baktığı davalar şunlardır;

  • İtirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması davasının açılması ve takibi
  • Menfi tespit davasının açılması ve takibi
  • İflas davasının ve iflasın ertelenmesi davasının açılması ve takibi
  • Kiracının tahliyesi davasının açılması ve takibi
  • Yedieminliği suiistimal davasının açılması ve takibi
  • İstirdat davasının açılması ve takibi
 • İzmir İcra Avukatı Ücreti Nedir?

  İzmir icra avukatının ücreti yapılacak olan işin ya da bakılacak olan davanın niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı işlerde yalnızca avukatlık ücreti talep edilebilirken bazı işlerde de tahsil edilecek miktar üzerinden pay da talep edilebilir. Ayrıca her avukat talep ettiği ücreti serbest şekilde kendisi belirler. Bu nedenle İzmir icra avukatı ücreti hakkında net bir miktar belirtmek doğru olmayacaktır. İzmir icra avukatı ile iletişime geçilerek gerekli bilgilerin verilmesi halinde ücret hususunda daha net bilgi edinilebilir.