İzmir'in En İyi Ceza Avukatı

İzmir'in En İyi Ceza Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Bir suçla muhatap olduğunuzda beraat etmenizle ceza almanız arasındaki farkı belirleyen kişi en iyi ceza avukatıdır. Avukatın benzer konulardaki deneyimi geniş Ceza Kanunlarını ve en güncel içtihatları doğru yorumlamasıyla ortaya çıkar. Bu doğrultuda sistematik olarak ceza yargılamasında aşama aşama gelinen her noktada son durumu açık ve kapsamlı değerlendirir. Bu şekilde alınacak yol bakımından dosyanın bütünü kapsamında yeni bir yol haritası belirlemelidir.

Ceza avukatını en iyi yapabilecek özellikleri aşağıda sıralıyoruz;

 • Müdafi olarak yer aldığı ceza davalarında sanığı en iyi şekilde savunmak,
 • Katılan vekili olarak müvekkilini en iyi şekilde savunmak,
 • Müvekkilinin haklarını sonuna kadar korumak,
 • Ceza davalarını kaybetme bakımından çok düşük orana sahip olmak,
 • Ceza avukatı olarak önemli mesleki bilgi ve tecrübelere sahip olmak,
 • Yüksek mahkeme kararlarını doğru anlayarak bunları kendi davalarında lehine yorumlayabilmek,
 • Asla pes etmemek ve
 • Karşılaşılacak her kötü durumda bir çıkış yolu bulabilmek.

Ceza davasına kimler katılır?

 • Davalı: Üzerine suç yüklenen kişinin soruşturma aşamasında sıfatı şüpheli, kovuşturma aşamasında sıfatı sanıktır.
 • Müdafi: Ceza davasında sanığı savunan avukata müdafi denilmektedir.
 • Vekil: Ceza davasında suçtan zarar göreni veya mağduru savunan avukattır.
 • Cumhuriyet Savcısı: Ceza hukukunda suç şüphesi veya şikayet üzerine kamu adına soruşturma başlatan kamu görevlisidir.
 • Davalı: Ceza davasında sanıktır.
 • Hakim: Yargılama sürecini yürütür. Mahkeme adına karar verir.

İddianamenin kabulünün ardından ceza yargılaması görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır.

Bu bilgilerin ardından yukarıda yazılan maddeleri açıklamaya çalışalım.

Sanığı En İyi Şekilde Savunma

Ceza davalarında savunma sözlü savunma ve yazılı savunma olarak ikiye ayrılır.

 • Sözlü savunma, kolluk kuvvetleri veya Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin ifadesi alınırken yapılır. Burada suçun nasıl oluştuğu ve nasıl işlendiği anlaşılmaya çalışılır. Burada yapılacak savunma soruşturma dosyasına eklenecektir. Cumhuriyet savcısı yapılan bu savunmaya göre soruşturmanın genişletilmesine veya bu şekilde yargılama aşamasına geçilmesine karar verir. İfade alınırken yapılacak savunma, dava sırasında yapılacak savunma ile paralellik göstermelidir. Bu nedenle ilk sözlü savunma öncesi şüpheli ile özel görüşerek uygun savunma hazırlanmalıdır. Uygun savunma hazırlandıktan sonra ifade verilmelidir.

 • Sözlü savunma, yargılama aşamasında ifade alınırken yapılır. Bu aşamada yapılacak savunma soruşturma aşamasında yapılan savunma ile paralellik göstermelidir. En başta söylenen ne ise en sonda söylenen de o olmalıdır. Farklı savunmalar hakimler nezdinde inandırıcılığını yitirerek çelişkiye yol açacak ve mahkumiyete sebep olabilecektir. Türk ceza kanununda suç işlendiği halde cezada indirim yapan ve beraat kararı verilmesine sebep olan maddeler vardır. Bu maddeler işlenen suça özel olabileceği gibi tüm suçlara da uygulanabilmektedir. İşlenen suça özel güncel Yargıtay kararları ve öğretiler de dikkatle takip edilerek uygun düştüğü ölçüde lehe savunma yapılması gerekmektedir. Bundan başka, sanığın suçsuz olduğunu ispat edebilecek ancak toplanmamış deliller olabilecektir. Bu delillerin dosyaya eklenmesi de talep edilebilecektir.

 • Yazılı savunma ise davaya katılanların suçlamalarına, Cumhuriyet savcısının mahkumiyet yönünde mütalaasına ve aleyhe delillere karşı yapılır. Bu savunma sonrası ceza mahkemesi kararını açıklayarak davayı sona erdirecektir. Bu aşamada yapılacak savunma soruşturma aşamasında yapılacak savunma ile paralellik göstermelidir.

Müvekkilini En İyi Şekilde Savunma

Yukarıda belirtmiş olduğumuz şüpheli veya sanık müdafiliği gereğince yapılan savunmanın suçtan zarar görene karşı Cumhuriyet savcısı ve / veya sanık tarafından yöneltilebilecek suçlamalara karşı yapılmasıdır. Suçtan zarar gören suç ile zarar gördüğünü ispatlayabilmelidir. Bu şekilde sonradan maddi ve manevi tazminat taleplerinde bulunabilir.

Müvekkilinin Haklarını Sonuna Kadar Koruma

Bir müdafii veya katılan vekilinin görevi elbette müvekkillerinin hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmak ve korumaktır. Prensip ve niyet bu olsa da ortaya çıkan bazı durumlarda bunu sağlamak zorlaşabilmektedir.

 • Sanık veya suçtan zarar gören tarafından gelen tehdit ve baskılar,
 • Müvekkilin kendisinin haksız yere ceza almak isteyebilmesi. Bu doğrultuda uygun savunma yapma imkanı tanımaması

ve benzeri durumlar ortaya çıkabilir. İyi bir ceza avukatı bu ve benzer baskılardan etkilenmeyerek müvekkilini karar kesinleşinceye kadar etkin biçimde savunmalıdır.

Dava Kaybetme Oranının Az Olması

Bir avukatın ülkemizde dava çeşitlerinin tamamı bakımından uzman olma ihtimali imkansıza yakındır. Bir avukatın belirli dava türüne yönelik çalışması yalnızca o alan hakkında bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlar. Bir ceza avukatı yalnızca belirli suçlarla (uyuşturucu, yağma vb.) ilgili davalara giriyorsa o davalar hakkında oldukça geniş bilgi sahibi demektir. Bu nedenle soruşturma aşamasından itibaren dosyanın nasıl sonuçlanacağını tahmin edebilecektir. Belirli suçlar bakımından uzman avukat, kazanma ihtimali olduğunu düşündüğünde büyük bir ihtimalle o davayı kazanacaktır.

Mesleki Bilgi ve Tecrübeye Sahip Olma

Bu husus da belirli suçlar bakımından uzmanlaşmış olma sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Mesleki bilgiler, ceza davası görülürken yanlış ve gereksiz uygulamaların önlenmesi ile müvekkil bakımından doğru kuralların uygulanmasını sağlayacaktır. Mesleki tecrübe kolaylıkla öğrenilemeyen, zaman içinde sorunlar yaşayarak oluşan bilgi birikimidir. Zaman içinde ortaya çıkan sorunlara yönelik çözümler ise toplamda tecrübeyi oluşturmaktadır. Bir avukatın uzman olarak nitelendirilebilmesinin ana faktörü de tecrübe sahibi olmasına dayanmaktadır. Ayrıca bu tecrübe iyi bir gözlem sonucu elde edilmelidir. Bu nitelik İzmir'in en iyi ceza avukatı sıfatına sahip olmada olmazsa olmaz kriterdir.

Yargıtay İçtihatlarını Doğru Yorumlama

Hukukumuzda içtihat uygulaması, uygulanacak kuralların yasalarda bulunmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İçtihadın uygulanabilmesi için açıkça boşluk olması gerekmektedir. Çözümü kanunlarda bulunmayan ancak dava konusu olaylarda karar verilmesi gereken hususlar devamlı ortaya çıkmaktadır. Bunun çözümü de zaman içinde konuyla ilgili oluşan yüksek mahkeme kararlarıdır. Kasten öldürmeye teşebbüs ile kasten yaralama ayrımı bu konuya örnek verilebilir. İçtihatlar da yasalar gibi sürekli değişmektedir. Bu nedenle yeni çıkan içtihatlar sürekli takip edilmelidir. Ayrıca içtihatların içeriği net anlaşılmalı, derdest davaya uygunsa ileri sürülmelidir. Uygun ve güncel bir içtihadı ileri sürmek davanın yönünü kesinlikle değiştirebilmektedir.

Pes Etmeme

İzmir'in en iyi ceza avukatı ceza davasını yürütürken;

 • Davanın kötü gidişatı,
 • Müvekkilin haksız durumu,
 • Müvekkilin doğru beyanda bulunmaması,
 • Müvekkilinin diğer sanıkları korumaya çalışması,
 • Davanın kaybedilme ihtimalinin ağırlık kazanması,

ve benzeri etkenler meydana geldiğinde durum kesinlikle kabullenilmemelidir. Moral ve motivasyonunu yüksek tutarak bu etkenleri ortadan kaldırmalıdır.

Çıkış Yolu Bulabilme

İzmir'in en iyi ceza avukatı ceza davasını yürütürken davalarını her zaman gündeminde tutmalıdır. Fırsat buldukça dosyalarını incelemeli, değişiklikleri takip etmelidir. İçinde yer aldığı ve kötü giden dosyalarını kazanmaktan asla vaz geçmemelidir. Benzer dosyalardaki çözüm yollarını yeni dosyalarına uyarlamalıdır. İyi bir ceza avukatı her zaman araştırma yapmalı, müvekkilinin yararını gözetecek çözümler bulmaya çalışmalıdır.

İzmir'in En İyi Ceza Avukatıyla Nasıl İletişime Geçebilirim?

Arama motorunda bu şekilde arama yaparak karşınıza çıkan seçenekler arasından seçim yaparak en iyi ceza avukatı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ceza davalarıyla sürekli olarak ilgilenen tanıdıklarınıza bu konu hakkında soru sorabilirsiniz. Kendileri bu doğrultuda tecrübelerini sizlerle paylaşabilirler.

En İyi Ceza Avukatı Özellikle Hangi Davaları Yürütür?

Özellikle cezaları ağır olan davalarda bilgisini ve tecrübesini ortaya koyarak davalarını yürütmektedir. Uyuşturucu, yağma, cinsel suçlar, dolandırıcılık, kasten öldürme suçlarına ilişkin dosyalar başta olmak üzere faaliyetlerini yürütür.