İzmir Ceza Avukatı

İzmir Ceza Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir Ceza Avukatı - Konu Başlıkları

İzmir ceza avukatı, Türk Ceza Kanununda tanımlanan suçları işleyen kişileri savunan avukattır. Yalnızca sanıkları savunmakla kalmaz, suçtan zarar görenlerin haklarını da korumaya çalışır. Esas olarak soruşturma aşamasından başlayıp dava aşamasının sonuna kadar görevini yürütür. Dava sonrasında hükümlülük süresince de ceza avukatı görevini yürütür. Ceza avukatlığı uzmanlık gerektirmektedir. Ceza avukatlığında uzmanlık her suç tipi için gerekmektedir. Örnek olarak dolandırıcılık, uyuşturucu suçları gibi. Ceza davaları geri dönüşü olmayan davalardır. Bu nedenle davaların dikkatli yürütülmelidir. Ceza avukatıyla çalışacak kişiler suç tiplerinde uzman avukatlarla çalışmalıdır.

İzmir Ceza Avukatı Ne İş Yapar?

İzmir ceza avukatı öncelikle Türk Ceza Kanununda tanımlanan suçları işleyenleri savunmakla görevlidir. İzmir ceza avukatının temel görevi sanığa kanun ve içtihatlarla verilen haklarını kullandırmaktır. Soruşturmanın başlangıcından hükmün kesinleşmesine kadar görevi devam eder. İzmir ceza avukatı hüküm kesinleştikten sonra infaz aşamasında da görev yürütmektedir.

İzmir Ceza Avukatı Nelere Bakar?

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda çeşitli suç tipleri tanımlanmıştır. Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, dolandırıcılık, uyuşturucu imalatı veya kullanımı suçları gibi. Başka kanunlarda da cezai hükümler öngörülebilir. Cezai hükümler suç işleme sonucunda hapis veya adli para cezası öngören hükümlerdir. İzmir ceza avukatı suç işlenmesiyle açılan davalarda iki şekilde görev almaktadır;

 • Öncelikle suçu işlediği öngörülen sanığın müdafiliği görevini yürütür. Yani onun savunmacısıdır. Cumhuriyet savcısı sanığın suçu işlediği yönünde iddianameyi ceza mahkemesine sunar. Yargılama bu şekilde başlar ve mahkeme sanık hakkında karar verir. İzmir ceza avukatı sanığa bu süreçlerde hukuki yardımda bulunarak sanığı savunmaktadır.
 • Diğer görevi de suçun işlenmesiyle ortaya çıkan zarara veya sorumluluğa ilişkindir. Suçtan zarar görenin ve malen sorumlunun vekilliği görevini yürütür. İzmir ceza avukatı bu kişilerin haklarını gözeterek mağduriyetlerini ortaya koyar.

İzmir Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza davası açılmadan önce kamu adına yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatır. Suçun işlendiği şüphesiyle yürütülen soruşturma sonunda;

 • İddianame düzenlenecek veya
 • Takipsizlik kararı verilecektir.

İddianamenin kabulüyle ceza yargılaması başlayacaktır. Bu yargılama ceza süreleri veya diğer nedenlerle;

 • Ağır ceza mahkemelerinde,
 • Asliye ceza mahkemelerinde,
 • Sulh ceza hakimliklerinde veya
 • Özel ceza mahkemelerinde görülmektedir.

İzmir ceza avukatı bu mahkemelerde aşağıdaki ceza davalarını sanık müdafi veya katılan vekili olarak yürütmektedir;

 • Soykırım (TCK m.76)
 • İnsanlığa karşı suçlar (TCK m.77)
 • Göçmen kaçakçılığı (TCK m.79)
 • İnsan ticareti (TCK m.80)
 • Kasten öldürme (TCK m.81)
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi (TCK m.83)
 • İntihara yönlendirme (TCK m.84)
 • Taksirle öldürme (TCK m.85)
 • Kasten yaralama (TCK m.86)
 • Taksirle yaralama (TCK m.89)
 • İnsan üzerinde deney (TCK m.90)
 • Organ veya doku ticareti (TCK m.91)
 • İşkence (TCK m.94)
 • Eziyet (TCK m.96)
 • Terk (TCK m.97)
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK m.98)
 • Çocuk düşürtme (TCK m.99)
 • Çocuk düşürme (TCK m.100)
 • Kısırlaştırma (TCK m.101)
 • Cinsel saldırı (TCK m.102)
 • Çocukların cinsel istismarı (TCK m.103)
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK m.104)
 • Cinsel taciz (TCK m.105)
 • Tehdit (TCK m.106)
 • Şantaj (TCK m.107)
 • Cebir (TCK m.108)
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK m.109)
 • Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (TCK m.112)
 • Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi (TCK m.113)
 • Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi (TCK m.114)
 • İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (TCK m.115)
 • Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK m.116)
 • İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (TCK m.117)
 • Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (TCK m.118)
 • Haksız arama (TCK m.120)
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (TCK m.121)
 • Nefret ve ayırımcılık (TCK m.122)
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma (TCK m.123)
 • Haberleşmenin engellenmesi (TCK m.124)
 • Hakaret (TCK m.125)
 • Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m.129)
 • Kişinin hatırasına hakaret (TCK m.130)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK m.132)
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK m.133)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK m.134)
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK m.135)
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK m.136)
 • Verileri yok etmeme (TCK m.138)
 • Hırsızlık (TCK m.141)
 • Yağma (TCK m.148)
 • Mala zarar verme (TCK m.151)
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (TCK m.153)
 • Hakkı olmayan yere tecavüz (TCK m.154)
 • Güveni kötüye kullanma (TCK m.155)
 • Bedelsiz senedi kullanma (TCK m.156)
 • Dolandırıcılık (TCK m.157)
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCK m.160)
 • Hileli iflas (TCK m.161)
 • Taksirli iflas (TCK m.162)
 • Karşılıksız yararlanma (TCK m.163)
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (TCK m.164)
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (TCK m.165)
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m.170)
 • Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (TCK m.171)
 • Radyasyon yayma (TCK m.172)
 • Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme (TCK m.173)
 • Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi (TCK m.174)
 • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali (TCK m.175)
 • İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama (TCK m.176)
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması (TCK m.177)
 • İşaret ve engel koymama (TCK m.178)
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK m.179)
 • Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma (TCK m.180)
 • Çevrenin kasten kirletilmesi (TCK m.181)
 • Çevrenin taksirle kirletilmesi (TCK m.182)
 • Gürültüye neden olma (TCK m.183)
 • İmar kirliliğine neden olma (TCK m.184)
 • Zehirli madde katma (TCK m.185)
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti (TCK m.186)
 • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma (TCK m.187)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK m.188)
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (TCK m.190)
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak (TCK m.191)
 • Zehirli madde imal ve ticareti (TCK m.193)
 • Sağlık için tehlikeli madde temini (TCK m.194)
 • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (TCK m.195)
 • Usulsüz ölü gömülmesi (TCK m.196)
 • Parada sahtecilik (TCK m.197)
 • Kıymetli damgada sahtecilik (TCK m.199)
 • Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar (TCK m.200)
 • Mühürde sahtecilik (TCK m.202)
 • Mühür bozma (TCK m.203)
 • Resmi belgede sahtecilik (TCK m.204)
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK m.205)
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK m.206)
 • Özel belgede sahtecilik (TCK m.207)
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK m.208)
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması (TCK m.209)
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK m.213)
 • Suç işlemeye tahrik (TCK m.214)
 • Suçu ve suçluyu övme (TCK m.215)
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m.216)
 • Kanunlara uymamaya tahrik (TCK m.217)
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (TCK m.219)
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK m.220)
 • Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (TCK m.223)
 • Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali (TCK m.224)
 • Hayasızca hareketler (TCK m.225)
 • Müstehcenlik (TCK m.226)
 • Fuhuş (TCK m.227)
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK m.228)
 • Dilencilik (TCK m.229)
 • Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören (TCK m.230)
 • Çocuğun soy bağını değiştirme (TCK m.231)
 • Kötü muamele (TCK m.232)
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK m.233)
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m.234)
 • İhaleye fesat karıştırma (TCK m.235)
 • Edimin ifasına fesat karıştırma (TCK m.236)
 • Fiyatları etkileme (TCK m.237)
 • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma (TCK m.238)
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK m.239)
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma (TCK m.240)
 • Tefecilik (TCK m.241)
 • Bilişim sistemine girme (TCK m.243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (TCK m.244)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (TCK m.245)
 • Yasak cihaz veya programlar (TCK m.245/A)
 • Zimmet (TCK m.247)
 • İrtikap (TCK m.250)
 • Denetim görevinin ihmali (TCK m.251)
 • Rüşvet (TCK m.252)
 • Nüfuz ticareti (TCK m.255)
 • Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (TCK m.256)
 • Görevi kötüye kullanma (TCK m.257)
 • Göreve ilişkin sırrın açıklanması (TCK m.258)
 • Kamu görevlisinin ticareti (TCK m.259)
 • Kamu görevinin terki veya yapılmaması (TCK m.260)
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK m.261)
 • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (TCK m.262)
 • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (TCK m.264)
 • Görevi yaptırmamak için direnme (TCK m.265)
 • Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma (TCK m.266)
 • İftira (TCK m.267)
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK m.268)
 • Suç üstlenme (TCK m.270)
 • Suç uydurma (TCK m.271)
 • Yalan tanıklık (TCK m.272)
 • Yalan yere yemin (TCK m.275)
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik ve tercümanlık (TCK m.276)
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs (TCK m.277)
 • Suçu bildirmeme (TCK m.278 - 280)
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK m.281)
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (TCK m.282)
 • Suçluyu kayırma (TCK m.283)
 • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (TCK m.284)
 • Gizliliğin ihlali (TCK m.285)
 • Ses veya görüntülerin kayda alınması (TCK m.286)
 • Genital muayene (TCK m.287)
 • Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK m.288)
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma (TCK m.289)
 • Resmen teslim olunan mala el konulması ve bozulması (TCK m.290)
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme (TCK m.291)
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması (TCK m.292)
 • Kaçmaya imkan sağlama (TCK m.294)
 • Muhafızın görevini kötüye kullanması (TCK m.295)
 • Hükümlü veya tutukluların ayaklanması (TCK m.296)
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak (TCK m.297)
 • Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme (TCK m.298)
 • Cumhurbaşkanına hakaret (TCK m.299)
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK m.300)
 • Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK m.301)
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK m.302)
 • Düşmanla işbirliği yapmak (TCK m.303)
 • Devlete karşı savaşa tahrik (TCK m.304)
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (TCK m.305)
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama (TCK m.306)
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (TCK m.307)
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım (TCK m.308)
 • Anayasayı ihlal (TCK m.309)
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (TCK m.310)
 • Yasama organına karşı suç (TCK m.311)
 • Hükumete karşı suç (TCK m.312)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı silahlı isyan (TCK m.313)
 • Askeri komutanlıkların gasbı (TCK m.317)
 • Halkı askerlikten soğutma (TCK m.318)
 • Askerleri itaatsizliğe teşvik (TCK m.319)
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (TCK m.320)
 • Savaş zamanında emirlere uymama (TCK m.321)
 • Savaş zamanında yükümlülükler (TCK m.322)
 • Savaşta yalan haber yayma (TCK m.323)
 • Seferberlikle ilgili görevin ihmali (TCK m.324)
 • Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü (TCK m.325)
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgeler (TCK m.326)
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (TCK m.327)
 • Siyasal veya askeri casusluk (TCK m.328)
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama (TCK m.329)
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (TCK m.330)
 • Uluslararası casusluk (TCK m.331)
 • Askeri yasak bölgelere girme (TCK m.332)
 • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (TCK m.333)
 • Yasaklanan bilgileri temin (TCK m.334)
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (TCK m.335)
 • Yasaklanan bilgileri açıklama (TCK m.336)
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama (TCK m.337)
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi (TCK m.338)
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma (TCK m.339)
 • Yabancı devlet başkanına karşı suç (TCK m.340)
 • Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m.341)
 • Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç (TCK m.342)

İzmir Ceza Avukatı Ücreti Ne Kadar?

En düşük avukat ücreti asgari ücret tarifesi ile belirlenir.

 • Sulh Ceza Hakimliğinde görülen işler için 2023 yılı başlangıç avukatlık ücreti 4.000,00 liradır.
 • İnfaz Hakimliklerinde de 2023 yılı başlangıç avukatlık ücreti 4.000,00 liradır.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için 2023 yılı başlangıç avukatlık ücreti 9.200,00 liradır.
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için 2023 yılı başlangıç avukatlık ücreti 17.400,00 liradır.

Her ceza avukatı işin yoğunluğuna göre farklı fiyat belirlemektedir. Bu nedenle her ceza avukatı bu fiyatlar doğrultusunda davalara bakmayabilir. Genel olarak talep edilen avukatlık ücreti en düşük miktardan daha fazladır.

İzmir Ceza Davasında Avukat Talebi

Bir kişi bir suç işleyebilir ve hakkında ceza davası açılabilir. Sanık sıfatıyla yargılanan kişinin ceza davasını yürütmesi bakımından iki yolu vardır;

 • Sanık dava boyunca kendisini savunabilir. Ancak sanık;

  • Çocuksa,
  • Sağır veya dilsiz ise,
  • Ya da kendini savunamayacak durumda ise,

  kendisini savunması için rızası aranmamaktadır (CMK md. 150/2)

 • Sanık kendisini savunması için müdafi tayin edebilir.

İzmir En İyi Ceza Avukatı

En iyi İzmir ceza avukatının aşağıda bulunan özelliklere sahip olması gerekmektedir;

 • Müdafi olarak yer aldığı ceza davalarında sanığı en iyi şekilde savunmak,
 • Katılan olarak yer aldığı ceza davalarında müvekkilini en iyi şekilde savunmak,
 • Sanığın ve müvekkilinin haklarını sonuna kadar korumak,
 • İçinde bulunduğu ceza davalarını kaybetme bakımından çok düşük orana sahip olmak,
 • İzmir ceza avukatı olarak önemli mesleki bilgi ve tecrübelere sahip olmak,
 • Yargıtay içtihatlarını doğru anlayarak bunları kendi davalarında lehine yorumlayabilmek,
 • Asla pes etmemek ve
 • Karşılaşılacak her kötü durumda bir çıkış yolu bulabilmek.

İzmir Cezaevi Avukatı

Uygulamada cezaevi avukatı tabiri kullanılmamaktadır. Cezaevinde bulunan sanığın savunulması, haklarının korunması bakımından ceza avukatı görev yapmaktadır. Sanık veya şüpheli iki nedenle cezaevinde tutulmaktadır;

 • Tutukluluk halinde,
 • Hükümlülük halinde.

Tutukluluk halinde ceza davası yani yargılama halen devam etmektedir. Bu nedenle bu süreçteki tüm talepler davanın görüldüğü mahkemeye yöneltilmelidir. Tutukluluk halinde ceza avukatı tutukluyu cezaevinde ziyaret ederek davayı dikkatlice yürütür.

Hükümlülük hali ise ceza davası hükmünün kesinleşmesi sonrasıdır. Olağan ceza yargılaması yolu artık tükenmiştir. Bu süreçten sonra artık olağanüstü yargı yolu kullanılabilecektir. Hükmün kesinleşmesi sonrası ceza hukuku kapsamında bulunan infaz hukuku devreye girmektedir. İnfaz hukuku, sanığın cezaevinde bulunduğu sürece ait kuralları belirlemektedir.

İzmir Ceza Avukatı Fiyatları Ne Kadar?

Her yıl avukatlık asgari ücret tarifesi resmi gazetede yayımlanmaktadır. Asgari ücret tarifesi Türkiye Barolar Birliği tarafından ve İzmir Barosu tarafından düzenlenir. 2022-2023 yılı Türkiye Barolar Birliği tarifesine göre ceza davalarında asgari avukatlık ücreti;

 • Sulh Ceza Hakimliğinde görülen işler için 4.000,00 TL
 • İnfaz Hakimliklerinde görülen işler için 4.000,00 TL
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için 9.200,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalar için 17.400,00 TL

İşin kapsamına göre avukat daha fazla ücret talep edebilecektir. Ceza avukatlık ücreti, genel olarak 30.000,00 TL'den başlamaktadır. Üst sınır bulunmamaktadır. 50.000,00 TL'ye, 400.000,00 TL'ye ve hatta daha fazla miktar karşılığı bakılan ceza davaları bulunmaktadır.

İzmir Ağır Ceza Avukatı

İzmir ağır ceza avukatı ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren davalara bakar. (5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun md.12). Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere TCK'da yer alan;

 • Yağma (m. 148),
 • İrtikap (m. 250/1 ve 2),
 • Resmi belgede sahtecilik (m. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık (m. 158),
 • Hileli iflas (m. 161) suçları,
 • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç),
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar,
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis,
 • Müebbet hapis ve
 • On yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işler,

ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.