İzmir İdare Hukuku Avukatı

İzmir İdare Hukuku Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir idare hukuku avukatı, İzmir ve çevresinde idare ve vergi hukuku alanlarında ortaya çıkan uyuşmazlıklarla ilgilenen avukattır. Kişilerin, devlet kurumları ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda idarenin üstün yetki ve gücüne karşılık kişilerin hak ve özgürlüklerini koruyan, alanında uzman avukattır.

İdari davalar özel uzmanlık ve bilgi gerektirdiğinden bu konuda idare hukuku avukatı ile çalışmanız hak kaybına uğramamanız ve davanızın doğru takibi için çok önemlidir. Konu ile ilgili idare hukuku avukatından destek almanızı önemle tavsiye ederiz.

İzmir İdare Hukuku Avukatı, Soru - Cevap

 • İdari davalar hangi davalardır?

  İdari davalar 3 ana başlığa ayrılmaktadır:

  • İptal davaları: İdari işlemlerin hukuka aykırılığı halinde açılan davalardır.
  • Tam yargı davaları: idarenin faaliyetlerinden ötürü, hakları zarara uğrayanlar tarafından idare aleyhine açılan tazminat davalarıdır.
  • İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar: Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.
 • İdari davalara hangi mahkeme bakar?

  Söz konusu uyuşmazlığın türüne göre değişkenlik göstermekte olup idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve Danıştay'da görülmektedir.

 • İdari davalar ne kadar sürede sonuçlanır?

  2577 sayılı kanunda belirtildiği üzere dosyalar tekemmül ettikleri sıraya göre ve tekemmül tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır şeklinde belirtilmiştir. Her ne kadar kanunda altı ay kuralı bulunsa dahi pratik uygulamada bu süre genelde aşılmaktadır. Türkiye'de idari davalar ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

 • Dosyanın tekemmül etmesi ne demek?

  Dosyanın tekemmül etmesi, dosyanın karar verilmeye hazır olması demektir. Kısacası dava dilekçesi, cevap dilekçesi ve sonrasında ikinci cevap dilekçeleri safhasının bitmiş olması demektir.

 • Örnek İdari davalar nelerdir?

  Genel ve düzenleyici işlemlerin iptaline yönelik idari davalar Kamulaştırma davaları Üniversite öğrencilerine ilişkin idari davalar Tıbbi müdahaleden kaynaklanan tam yargı davaları Manevi tazminat davaları Emniyet hizmetlerinden kaynaklı tam yargı davaları Emeklilik işlemlerine ilişkin idari davalar Aylıktan kesme idari davası Kademe ilerlemesinin durdurulması idari davası Memurluktan çıkarma idari davası Lojman işlemlerine ilişkin idari davalar Müstafi sayılma ve istifa işlemlerine ilişkin idari davalar Atama ve atamama işlemlerinden kaynaklanan idari davalar Öğrenim özrü nedeniyle atama talebine ilişkin idari davalar Sağlık, yemek yardımı ve izin ile ilgili idari davalar Kusursuz sorumluluktan kaynaklı tam yargı davaları