İzmir Arabulucu Avukat

İzmir Arabulucu Avukat

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir arabulucu avukat, İzmir ve çevre il ve ilçelerinde dava öncesi taraflar arasında arabuluculuk faaliyeti yürüten, organize eden avukattır.

Arabuluculuk nedir?

Taraflar, dava konusu olabilecek uyuşmazlığın içinde bulunabilirler. Taraflar, doğrudan dava açmak yerine, tarafsız olan üçüncü bir kişinin yardımıyla mahkemeye gitmeden, dava süreci yaşanmadan uyuşmazlığı çözebilirler. Bu nedenle arabuluculuk, uzun dava süreçleri yaşamadan anlaşmazlığı hukuki olarak sona erdirebilen bir kısa yoldur.

Kaç çeşit arabuluculuk vardır?

Arabuluculuk, zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu arabuluculuk nedir? Hangi durumlarda zorunlu arabulucuğa başvurmak gerekir?

Bazı durumlarda dava açabilmek için kanunlar davacıyı dava öncesinde arabulucuya başvurma zorunluluğu getirmiştir. Bu gibi durumlar zorunlu arabuluculuk başlığı altında değerlendirilmektedir. Bu özel hallerin bulunduğu durumlarda dava açılmadan önce arabulucuya gidilmediyse dava şartı yokluğu nedeni ile dava reddedilmektedir. Kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücretleri gibi iş davaları hakkında oluşabilecek bir takım taleplerde bu özel durumun varlığından söz edilebilmektedir.

İsteğe bağlı arabuluculuk nedir? İsteğe bağlı arabuluculuğun önemi nedir?

Taraflardan birinin dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmadığı durumlarda uyuşmazlığı çözebilmek için arabuluculuğu tercih ettiği durumdur. Taraflar aralarında kararlaştırarak arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucuya giderek sorunlarını arabulucunun yardımı ile çözmeleri durumudur. Sonrasında varılan noktada arabulucu, anlaşma tutanağı düzenlemekte ve böylece dava açılmadan, mahkeme hükmü yerine geçecek nitelikli bir belge ile taraflar haklarını almış olmaktadırlar. Davaların uzaması ve düzenli masrafların yapılması karşısında isteğe bağlı arabuluculuk vatandaşlarca çokça tercih edilir hale gelmiştir.

Ancak, suç teşkil eden konulardaki uyuşmazlıklar arabuluculuk yöntemi ile çözülememektedir. Basit nitelikte yer alan bir takım ceza hukuku uyuşmazlıkları, Ceza Muhakemesi Kanunu hükmü gereği savcılık bünyesinde oluşturulmuş uzlaştırma bürolarında çözülmektedir.

Arabulucu olabilmenin şartları nelerdir?

 1. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Adli sicil kaydı temiz olmak, bir suça karışmamış olmak
 3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak
 4. 5 yıl mesleki deneyim sahibi olmak
 5. Arabulucu eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmak

Gerekli şartları sağlayan kişiler Adalet Bakanlığı’nın açtığı sınavları geçmeli, sonrasında da adliyelerdeki Arabuluculuk Bürolarına, büro bulunmayan adliyelerde ise Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne başvurup, arabuluculuk listesine kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İyi bir arabulucuda bulunması gereken temel özellikler nelerdir?

Arabulucu;

 • Tarafsız olmalıdır.
 • İyi bir dinleyici olmalıdır.
 • Esnek olmalıdır.
 • Kolay anlaşılır olmalıdır.
 • Süreci yönetme becerisine sahip olmalıdır.
 • Bir uyuşmazlığın dinamiklerini ve karmaşıklığını hızlı bir şekilde anlama becerisine sahip olmalıdır.
 • Empati anlayışına sahip olmalıdır.
 • Dürüst ve güvenilir olmalıdır.
 • Eleştirilere açık olmalıdır.
 • Sabırlı olmalıdır.

Yukarıda sayılan özellikleri barındıran bir arabulucu iyi bir arabulucu olarak nitelendirilebilmektedir.

İzmir Arabulucu Avukat, Soru - Cevap

 • Arabulucuya neden gidilir?
  • Taraflar arasında uyuşmazlık bulunduğunda, uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözülmesi istenmesi,
  • Uyuşmazlığın yargısal yolla çözümünün uyuşmazlığın değerine göre çok masraflı olması,
  • Tarafların, uyuşmazlığın dostane çözümünde karşılıklı çıkarlarının bulunması,
  • Tarafların, yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle uyuşmazlığın daha hızlı çözülmesini istemeleri.
 • Arabulucuya ne zaman gidilir?

  Karşı tarafla uyuşmazlık çıktıktan sonra mahkemeye başvurmadan önce veya sonrasında da arabulucuya başvurulabilir.

 • Arabulucuya hangi konularda başvuruda bulunulur?
  • Ticari uyuşmazlıklar: Çek ve bonodan, rekabet yasağından, komisyon sözleşmesinden kaynaklanan...
  • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları: İş akdinin feshinden kaynaklanan işe iade istemleri, ücret alacakları, fazla mesai ücret alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, kıdem tazminatı alacakları,
  • Tüketici Uyuşmazlıkları: Kredi kartı, bankacılık sözleşmeleri, tüketici kredileri, ayıplı hizmet/mal, peşin ve taksitle satım, sigorta, kargo sözleşmeleri, abonelik, devre mülk, özel hastane uyuşmazlıkları,
  • Kira Uyuşmazlıkları: Kira bedelinin ödenmemesi, kira bedelini tespit ve tahliye talepleri,
  • Aile Uyuşmazlıkları: Evliliğin devamı boyunca (malların yönetimi ve mallar üzerinde tasarruf), evliliğin sona ermesi hallerinde (mal paylaşımı, tazminat ve nafaka),
  • Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları: El birliği ile sahip olunan mallardaki ortaklığın giderilmesi konularında arabulucuya başvurulabilir.
 • Arabuluculuk süresinde meydana gelecek masrafları kim ödemelidir?

  Taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece arabuluculuk sürecindeki tüm masraflar taraflarca eşit olarak karşılanacaktır.

 • Uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümünde ki avantajlar nelerdir?

  Tarafların dava süresince üstlenmek zorunda kalacağı bilirkişi, keşif, yol giderleri, posta gideri gibi masraflardan ve diğer masraflardan, yargılama sürecine harcayacakları zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Mahkemeye göre daha kısa sürer. En son karar tarafların kontrolündedir. Taraflar mahkeme önünde dile getirmek istemedikleri hususları aralarında rahatlıkla konuşabileceklerdir. Arabuluculuk görüşmelerinde güvenilirlik ve gizlilik esastır. Uyuşmazlık anlaşma ile çözüleceğinden iki tarafta kazanır. Tarafların aralarındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri zedelenmeyerek devam eder.

 • Arabuluculuk Anlaşması nedir?

  Arabuluculuk faaliyetinin sonucunda tarafların anlaşmaya varması halinde, son haliyle tarafların arasında anlaştıkları çözüm yöntemi kâğıda dökülür ve tutanak halini alır. Taraflar, avukatları ve arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam yani kesinleşmiş mahkeme kararı niteliğinde belge sayılır. Tarafların imzaladıkları bu tutanak mahkeme hükmü niteliğindedir. Anlaşma tutanağını bu derece kuvvetli bir belge olduğu için bu belgenin hazırlanma aşamasında çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Anlaşma belgesinde yer alan düzenlemelerin açık ve tartışmasız ifadeler içermesi gerekir. Böylece taraflar isteklerine, iradelerine uygun kararları kısa sürede alarak sorunları çözmüş olurlar.