Depremden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle Tazminat

Depremden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle Tazminat

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada acı bir gerçeklik olan deprem nedeniyle yaşanan can ve mal kayıpları çok üzücü durumları ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar tedbir alınabilecek bir süre önceden deprem tespit edilemese de başka tedbirlerle üzücü sonuçları bir nebze olsa da önleyebilmek mümkündür. Ortaya çıkan bu kayıpları telafi edebilmek için de izlenebilecek hukuki yollar mevcuttur. Deprem nedeniyle ortaya çıkan can ve mal kayıplarının tazmini aşağıdaki yollarla konusunda uzman bir avukatla sağlanabilecektir;

 1. Ceza Davası Yolu
  Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar savcılığa başvurarak müteahhitler, belediyeler, yapı denetim firmaları hakkında şikayette bulunabilirler. Kusurlu olanlar hakkında ceza davası açılır. Suçlarının sabit olduğunun tespiti ile yüksek miktarda hapis cezalarına çarptırılırlar.
 2. Maddi ve Manevi Zararların Tazmin Yolu
  A) DASK’ı bulunanların ilk yapmaları gereken, deprem sigorta şirketlerine zararlarının giderilmesi amacıyla başvurulmasıdır. Fakat, buradan çıkacak ödeme manevi tazminat, işgücü, gelir kaybı ile mal ve eşya zararlarının tazminini kapsamayacaktır. O halde, bu durumda ne yapılmalıdır?
  B) Zararların tespiti için Sulh Hukuk mahkemesine delil tespiti amacıyla başvurulmalıdır. Akabinde, zararların giderilmesi için müteahhite, yapı denetim kurumuna ve belediyeye karşı ayrıca bir tazminat davası açılmalıdır. Dava açmak için zamanaşımı olduğu da unutulmamalıdır. Bu süre iki yıldır. Diğer yandan burada dava açmadan zararların tazmini için arabuluculuğa başvurulabilir.
 3. Yıkılmayan Ancak Zarar Gören Yapıların Durumu
  Bu durumda da öncelikle deprem sigortası olan vatandaşların sigorta şirketlerine zararlarının giderilmesi için başvurmaları mümkündür. Bunun dışında müteahhitin de taşınmazın satışından itibaren beş yıl boyunca sorumluluğu vardır. Yine Sulh Hukuk mahkemesinden delil tespiti talep ederek müteahhite karşı tazminat davası açılabilir ya da arabuluculuğa da başvurulabilir.

Deprem nedeniyle hukuki yardıma ihtiyaç duyan kişiler bizleri arayarak hukuki destek alabilirler.