Cinsel Saldırı Davasına Bakan Avukat İzmir

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Cinsel saldırı davasına bakan avukat İzmir araştırması yapmak bu suç tipinin mağduru ve faili olan herkes için oldukça önemlidir. Türk Ceza Kanunu madde 102’de düzenlenmiş bir suç tipi olan cinsel saldırı suçu ile bir kimsenin cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek için bir başka bir kişinin rızası olmaksızın bedensel temas ile vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi hali hüküm altına alınmaktadır. Yalnızca kasti olarak işlenebilen bu suç tipi şikayete bağlı olarak soruşturulmaktadır. Basit cinsel saldırı suçunun hafif hali olan ve “sarkıntılık” olarak tabir edilen cinsel saldırı suçu için zamanaşımı süresi 8 yıl, bunun dışındaki basit ve nitelikli cinsel saldırı suçu için zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Belli bir yoğunluk ve süreklilik arz etmeyen öpmek, dokunmak gibi fiiller sarkıntılık suçunu oluştururken, sürekliliği ve yoğunluğu olan fiiller basit cinsel saldırı suçunu meydana getirmektedir. Nitelikli cinsel saldırı suçuna sebebiyet veren fiilleri ise vücuda organ veya sair cisim sokmak suretiyle gerçekleştirilmiş olan cinsel saldırı olarak tanımlamak mümkündür. Nitelikli cinsel saldırı suçunun daha ağır cezayı gerektiren hallerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
  • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle

işlenmesi hâlinde daha ağır cezaya hükmolunmaktadır. Bu tip suç tiplerinde zamanaşımı, şikayet ve dava sürecini doğru yönetmek için iyi bir cinsel saldırı davasına bakan avukat İzmir araştırması yapmak gerekmektedir.