İzmir Asliye Ceza avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir asliye ceza avukatı olarak görev yapan avukatlar asliye ceza mahkemesinde görülecek davalara bakmaktadır. Ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi, ceza yargılamalarında genel görevli iki temel mahkemeden biridir. Ağır ceza mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakmakla görevlidir. Asliye ceza mahkemesi ise diğer mahkemelerin kanunla özellikle görevlendirilmediği diğer işlere bakmakla görevlidir.

İzmir asliye ceza avukatı olarak görev yapan avukatların ilgili mahkemesi olan asliye ceza mahkemeleri; her il merkezi ve bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, belirlendiği il ve içenin adıyla anılmak suretiyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından tek hakimli olarak kurulmaktadır.

İzmir asliye ceza avukatı olarak görev yapan kişilerin alabileceği davaları;

 • Vergi kaçakçılığı suçları
 • İhaleye fesat karıştırma suçu
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu
 • Kasten adam yaralama suçu
 • Taksirle adam yaralama suçu
 • Tehdit suçu
 • Şantaj suçu
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
 • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Basit dolandırıcılık suçu, şeklinde sıralamak mümkündür.