Cinsel Taciz Davası Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Cinsel taciz davası avukatı araştırması yapmak; cinsel taciz suçu gibi hassas ve cinsel dokunulmazlığa aykırılık teşkil eden bir suç tipi olduğundan ve serbest hareketli bir suç tipi olması sebebiyle de bu suç için ispat, nitelikli haller ve suçun işleniş biçimleri açısından profesyonel bir cinsel taciz davası avukatı ile çalışmak oldukça önem arz etmektedir. Cinsel taciz davası avukatı ile çalışmak Türk Ceza Kanunu madde 105’te cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek isteyen kişinin bir başkasını fiziksel temas olmadan rahatsız etmesi olarak tanımlanan bu suç için ispat yükü bakımından da oldukça önemlidir.

Cinsel taciz suçu genellikle iki kişi arasında geçtiğinden suçun görgü tanığının olmaması, ses kaydı, görüntü gibi ispat niteliğindeki delillerin bulunmaması suçun isnat edilmesi konusunda belirsizliklere yol açabilmektedir. Cinsel taciz suçunun ispatı için; mağdurun sanığı tanıyıp tanımadığı, fail ile mağdur arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunup bulunmadığı, mağdurun kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için sebep bulunup bulunmadığı, mağdurun beyanlarının tutarlı ve çelişkisiz olması gibi unsurlar Yargıtay kararlarınca da yerleşke niteliğinde olan ispat yollarındandır. Ayrıca suçun nitelikli halleri de TCK’da; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-a), vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.105/2-b), aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-c), posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-d), ve teşhir suretiyle (TCK md.105/2-e) işlenmesi olarak belirlenmiştir. Tüm bu ispat yükümlülükleri ve nitelikli haller de göz önünde bulundurulduğunda iyi bir cinsel taciz davası avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir.