Cinsel İstismar Davası Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Cinsel istismar davası avukatı araştırması yapılması; bu suç tipi cinsel dokunulmazlığa karşı ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen bir suç olduğundan, aynı zamanda da çocuklara karşı işlenebilen bir suç tipi olması sebebiyle oldukça hassas bir mevzudur. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu madde 103’te düzenlenen bir suç tipi olup çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunmak suretiyle yapılan cinsel davranışları kapsamaktadır. Çocuk kavramından “18 yaşını doldurmamış kişi” anlaşılmalıdır.

Cinsel istismar davası avukatı araştırması aynı zamanda suç tipi için çocuk kavramıyla ilgili ayrıma gittiğinden ve çeşitli nitelikli halleri bulunduğundan ayrıca önem arz etmektedir. Çocuk kavramıyla ilgili ayrım da kanun da şu şekilde belirtilmiştir:

  • 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı
  • 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı
  • 15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak cinsel istismarı

Ayrıca cinsel istismar suçunun basit istismar ve nitelikli istismar olarak ikili ayrımı da mevcuttur. Buna göre nitelikli istismar suçunun işlenebilmesi için;

  • Birden fazla kişi tarafından birlikte (TCK md.103/3-a),
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.103/3-b),
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından (TCK md.103/3-c),
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.103/3-d),
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle (TCK md.103/3-e),

Eylemlerinden birinin işlenmiş olması gerekmektedir. Bu tarz davaların mağduru veya faili olan kişinin iyi bir cinsel istismar davası avukatı araştırması yapması oldukça önemlidir.