Cinsel taciz suçu

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu madde 105’te düzenlenmiş olup, bu suç tipi bir kişinin cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek için bir başkasını fiziksel temasta bulunmadan rahatsız etmesini hüküm altına almaktadır. Cinsel taciz suçu “laf atma” diye tabir edilen sözlü taciz yoluyla işlenebileceği gibi sosyal medya, telefon vb. yoluyla da işlenmesi mümkün olan bir suç tipidir. Cinsel taciz suçu ile cinsel saldırı suçu arasındaki ayrımı da iyi yapmak gerekmektedir. Buna göre, cinsel taciz suçunda herhangi bir fiziki müdahale bulunmazken, cinsel saldırı suçunda bedensel temas şartı bulunmaktadır.

Cinsel taciz suçunun işleniş şekillerine de değinmek gerekmektedir. Buna göre;

  • Fail, cinsel taciz suçunu doğrudan doğruya mağdurun görüp duyabileceği söz, davranış veya işaretlerle işleyebilmektedir.
  • Cinsel taciz suçu, cinsel amaçla mağdura telefon etme, mesaj atma, ses kaydı gönderme, faks çekme, mektup gönderme vb. gibi klasik iletişim araçları yoluyla işlenebilmektedir.
  • Cinsel taciz suçu, e-mail atma, internet üzerinden sosyal medya hesaplarına yorum yazma, kapalı veya açık sosyal medya grupları üzerinden sesli, görsel veya yazılı iletiler gönderme yoluyla işlenebilmektedir.
  • Instagram, facebook, twitter, whatsapp gibi internet üzerinden kullanılan bilişim sistemi uygulamaları aracılığıyla sesli, görsel veya yazılı ileti göndermek yoluyla da bu suçun işlenmesi mümkün olmaktadır.

Cinsel taciz suçu ile ilgili davaların doğru yönetimi için iyi bir cinsel taciz suçu davası avukatı ile çalışmak oldukça önem arz etmektedir.