Görevi İhmal Suçu TCK

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Görevi ihmal suçu Türk Ceza Kanunu madde 257’de görevi kötüye kullanma suçu ile birlikte düzenlenmiştir. Görevi kötüye kullanma suçunun görevi ihmal suretiyle işlenmesi olarak düzenlenen bu suçun işlenebilmesi için kamu görevlisi olma şartı bulunmaktadır. Kamu görevlisinin yapmakla yükümlü olduğu bir görevi ihmal suretiyle yapmaması veya geciktirmesi bu suçun tanımıdır. Görevi ihmal suçu TCK da belirttiği üzere bu suç yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilen özgü bir suçtur. Bu sebeple aynı nitelikte olan rüşvet, zimmet ve irtikap suçu ile karıştırılmaması gerekmektedir.

Görevi ihmal suçu şikayete tabii bir suç türü değildir. Savcı tarafından re’sen soruşturulan bu suç tipi için zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak cezası hapis cezası olarak belirlenen görevi ihmal suçları için öngörülen dava zamanaşımı süresi 10 yıldır. Görevi ihmal suçu için cezaya hükmedilebilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Suçun failinin kamu görevlisi olma zorunluluğunun haricinde ayrıca ihmali hareketin kasten işlenmesi gerekmektedir.

Cezalandırılabilirlik şartı için ayrıca bu suçun bir zarara veya mağduriyete sebep olması da suçun şekil şartlarından biridir. Görevi ihmal suçu TCK nezdinde faili veya mağduru olan kişinin profesyonel bir yardım olarak iyi bir İzmir ceza avukatı araştırması yapması oldukça önemlidir.