İlk Hırsızlık Suçunun Cezası

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İlk hırsızlık suçunun cezası konusuna değinmeden önce hırsızlık suçunun gerçekleşebilmesi için gerekli maddi unsurlara değinmek gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 141-147 arasında düzenlenmiş hırsızlık suçunun işlenebilmesi için, failin başkasının zilyedinde olan bir taşınır malın zilyedin rızası olmaksızın kendi veya başkasının yararına olacak şekilde yerini değiştirmesi ve bu eylemi kasti olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Hırsızlık suçu kanun hükmüne göre yüz kızartıcı suçlar arasında yer aldığından fiilin kanun önünde cezalandırılmasının haricinde, bu suçun faili kişilerin bazı meslek gruplarında çalışmaları ve devlet memuru olmaları mümkün olmayabilmektedir.

Basit hırsızlık suçlarında faile 1-3 yıl arasında hapis cezası verilmektedir. Nitelikli hırsızlık için ise, hırsızlık suçunun daha kolay işlenebileceği mekan ve eşyalar söz konusu olduğundan 3-7 yıl arasında hapis cezası uygulanmaktadır. Verilen tüm bu bilgilerin ardından ilk hırsızlık suçunun cezası konusuna değinmek gerekmektedir. Hırsızlık suçunu ilk defa işliyor olmak herhangi bir cezasızlık sebebi değildir. Ancak hakim bu durumlarda hırsızlık suçunun ilk işlenmesi halinde fail hakkında verilecek olan cezada takdiri olarak alt sınırdan ceza verebilmektedir. Hakim ceza verirken failin daha önceden sabıkasının olmadığı ya da bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varır ise suç için belirtilen cezayı alt sınırdan verebilmektedir.