İrtikap Suçu

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İrtikap suçu, Türk Ceza Kanunu madde 250’de düzenlenmiş bir suç türüdür. Kanun maddesine göre; kamu görevlisi kişinin sahip olduğu kamu gücünü kötüye kullanarak muhatabı kişilerden yarar sağlaması veya bu yönde vaatte bulunması haline irtikap suçu adı verilmektedir. Tek taraflı olarak mağdurun iradesini sakatlamaya yönelik olan ve yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebiliyor olması sebebiyle özgü suç niteliğinde olan bu suç, farklı şekillerde işlenebildiğinden seçimlik hareketli bir suç türüdür.

Buna göre irtikap suçu; icbar (zorlama suretiyle), ikna suretiyle ve muhatabın hatasından yararlanmak suretiyle işlenebilir. İcbar yoluyla irtikap suçunda kamu görevlisi, nüfuzunu kullanarak muhatabını bir şeyi yapmaya veya yapmamaya haksız olarak zorlamaktadır. İkna yoluyla irtikap suçunda da yine kamu görevlisi muhatabını yaptığı hileli davranışlarla herhangi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ikna etmektedir. Hata yoluyla irtikap suçunda ise kamu görevlisi muhatabın hatasından (bir şeyi bilmemek, yanlış bilmek vs.) faydalanarak onu bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ikna etmektedir. İrtikap suçu, şikayete bağlı suçlardan değildir. Hakim ve savcılar tarafından re’sen kovuşturma ve soruşturma yapılabilen bu suç türü için dava zamanaşımı süresi ise 15 yıldır. İrtikap suçunu yine yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilecek suç türlerinden olan rüşvet suçu, görevi kötüye kullanma suçu ve zimmet suçu ile karıştırmamak gerekmektedir. Bu konu ile ilgili mağduriyetler için iyi bir ceza avukatı ile çalışmak dava sürecinin akıbeti için son derece faydalı olacaktır.