Banka Hukuku

Banka Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de finans sektörünün temel taşlarından olan bankalar, mevduatlar ile öz sermayelerinin üzerinde borçlanarak tasarruf sahipleri ve kredi talebinde bulunanları bir araya getirmektedirler. Sorun yaşayan bankalar, sadece kendilerini değil, müşterilerini ve ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedirler. Bu sebeple bankalar, diğer sermaye şirketlerinin tabi olduğu yasal düzenlemelerden farklı yasal düzenlemelere tabi olarak kurulmakta ve faaliyet göstermektedirler. Bankaların kuruluşları, yönetimleri, faaliyetleri, denetimleri ile sona ermeleri özel kanunlar ile hükme bağlanmıştır.

Banka Hukukunun konusunu, banka adı verilen ticari ve finansal kurumun kendisi ile ilgili olan ve faaliyetlerini düzenleyen hukuk kuralları oluşturmaktadır.

Ülkemizde bankalar, Kalkınma ve Yatırım, Katılım ve Mevduat Bankaları olarak faaliyet göstermektedir. Mevduat Bankalarının faaliyetleri içeriser ainde ylan konulardan en önemlisi, mevduat toplama, kredi verme, kartlı ve kartsız ödeme şeklinde bankacılık işlemleridir.

Bankalar, toplumsal yaşamda yüklenmiş oldukları faaliyetleri yerine getirirken sahip oldukları özel konumları nedeniyle kuruluş, faaliyet, yönetim, yapısal değişiklikler, pay değişimi, tasfiye, banka kartı ve kredi kartına ilişkin işlemler bakımından BDDK'nın, mevduat sınıflama, zorunlu karşılık, kredi kartı faiz sınırlamaları bakımından TCMB ve SPK'nın, mevduat sigortası bakımından TMSF'nin, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, birleşme, devir veya pazar gücünü kötüye kullanarak rekabetin sınırlanması bakımından Rekabet Kurumu'nun denetimi altındadırlar.

Ayrıca bankaların üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu ile diğer genel kanun hükümleri uygulanmaktadır.

BANKA HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Banka Hukuku kapsamında yer alan hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren yurt içinde kurulan ve yurt dışında kurulup Türkiye'de şube açan Bankalara, Tasarruf Kurumlarına ve bunların bağlı kuruluş ve ortaklıklarına yurt içi ve uluslararası faaliyetleri ve ilişkileri doğrultusunda düzenli olarak hukuki danışmanlık hizmetinde bulunmak, yurt içinde Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar tarafından yapılan denetim ve taleplere ilişkin olarak, birlikte alternatifli stratejiler geliştirerek hukuki destek sağlamak, verilen idari kararlara karşı gerektiğinde ilgili kurumlar nezdinde başvurularda bulunmak, İdari ve Adli Yargı'da dava açmak, dava vekili olarak temsil etmek, bu kurumların Yönetim Kurullarına, Pay Sahiplerine ve Yönetici Kadrolarına, yetkilerinin sınırları ve sorumluluklarının yerine getirilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmetinde bulunmak, bu kurumlara ilişkin olarak iç yapısal ve yönetimsel değişikliklerde, ilişkilerde hukuki destek sağlamak, piyasa faaliyetlerinin Rekabet Hukuku açısından değerlendirilmesinde hukuki danışmanlık hizmeti vermek, yukarıda belirtilen kurumların faaliyetleri doğrultusunda sermaye şirketleri, tacirler ile tüketicilere yönelik kredi, kredi kartı, teminat mektubu, leasing, factoring, forfaiting sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda anlaşma ortamının oluşturulması çalışmalarında bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında icra takibi başlatmak, taraf vekilliği yapmak, yargı mercileri ile tahkim yargısı önünde dava vekilliği yapmak, bankacılık hukuku alanında gerekli bütün sözleşmeleri gerektiği dilde düzenlemek ve banka hukuku kapsamında yer alan tüm uyuşmazlıklar hakkında uzman avukatlarımızla dava avukatı ve hukuki danışman sıfatıyla uyuşmazlık sürecinin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimize sonuç odaklı destek sağlamaktayız.