Yağma Suçu ve Kapsamı

Yağma Suçu ve Kapsamı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Yağma suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu'nun 148, 149 ve 150. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmektedir. Yağma suçu, 141. maddede, “bir kişinin; başkasının malını, elinde bulunduranın rızasına aykırı şekilde kendisi veya bir başkası yararına almak” basit şekliyle tanımlanan hırsızlık suçunun, kişinin karşı gelmesini bastırmaya yönelik zorlayıcı davranış olan cebir veya tehdit ile işlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ancak, yağma suçu hırsızlık suçunun nitelikli (cezayı ağırlaştırıcı) hali olmayıp, bağımsız bir suçtur.

Yağma suçunun nitelikli halleri, 149. maddede düzenlenmiştir. İşlenmiş olan yağma suçunda birden fazla nitelikli hal gerçekleşmiş olsa bile cezanın bir kez ağırlaştırılması gerekir. Yağma suçunun silahla işlenmesi cezayı ağırlaştırıcı nedenlerden ilkidir. Silah kavramının tanımı yine Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde yapılmıştır. Bir kişiyi tanınmayacak hale getirmek, yani o kişinin teşhisini imkansız hale getirmek suretiyle yağma suçunun işlenmesi de cezayı ağırlaştırıcı nedendir. Bu şekilde mağdurun direnci ve savunma imkanı neredeyse ortadan kalkmakta ve suçu işleyen kişi veya kişilerin yakalanmama ihtimalleri artmaktadır. Birden fazla kişi tarafından yağma suçunun işlenmesi de cezayı ağırlaştırıcı bir nedendir. Bu şekilde de yağma suçunun işlenmesinde kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca, yağma suçunun; yol keserek ya da konutta veya işyerinde işlenmesi, beden veya ruh bakımından savunmada bulunamayacak kişiye karşı işlenmesi, mevcut olan veya mevcut olduğu var sayılan suç örgütlerinin meydana getirdikleri korkutucu güçten faydalanarak işlenmesi, suç örgütüne fayda sağlamak amacıyla işlenmesi ve gece vakti işlenmesi aynı maddede yer alan diğer cezayı ağırlaştıran nedenlerdir.

Yağma suçunun basit haliyle işlenmesi halinde suçu işleyen 6 ila 10 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Yağma suçunun işlenmesinde yukarıda yazılı ağırlaştırıcı nedenlerden herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda verilecek hapis cezasının alt sınırı 10 yıla üst sınırı da 15 yıla çıkmaktadır.

Ayrıca yağma suçunun işlenmesi sırasında suçu işleyen tarafından kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hali meydana gelmişse (örn: mağdurun ölümü) yağma suçu için verilecek cezaya ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin ceza ilave edilecektir.

Hukuki ilişkiye dayanan bir alacağı tahsil etmek amacıyla cebir veya tehdit kullanılmışsa sadece tehdit veya kasten yaralamaya ilişkin ceza verileceği açıkça öngörüldüğünden, suç her ne kadar yağma suçunun özelliğini taşıyorsa da bu nedenle verilecek ceza, tehdit veya kasten yaralama suçuna göre belirlenecektir.