Aile Avukatı

Aile avukatı, aile hukuku davalarına bakan ve bu konuda uzmanlaşmış kişilere verilen isimdir. Aile hukuku Türk Medeni Kanunu’nun bir alt dalıdır. Aile avukatı, aile hukukunun oluştuğu evlilik hukuku, hısımlık ve velayet konuları ile ilgili davalarla ilgilenmektedir. Aile avukatları kutsal bir birlik olan ailenin ve evliliğin temelden sarsılması konuları için başvurulan kişidir. Bu sebeple bu tarz davarlarda iyi bir aile avukatı ile çalışmak son derece faydalı olacaktır.

Aile avukatı tarafından aile hukukuna yönelik verilen hizmetler:

  • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
  • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
  • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
  • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
  • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
  • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi