Boşanma Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

boşanma avukatı, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış, boşanmak isteyen çiftlerin hukuki süreçlerini takip ederek, evliliğin yasal olarak sona ermesini sağlayan hukukçulara halk arasında verilen unvandır.

En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur? Süreçler Nasıl İşler?

En iyi boşanma avukatı hukuk alanında sıkça kullanılan terimlerdendir. İşinde uzman bir boşanma avukatı, boşanma süreçlerini titizlikle takip eder. Müvekkillerini dava akışı konusunda bilgilendirir. İlk etapta boşanma davası açılıp açılamayacağını netleştirebilmek için aşağıdaki sebeplerin durumuna bakar.

 • Eşler arasında hayat kastı olup olmadığı, onur kırıcı davranış veya kötü muamelelerin uygulanıp uygulanmadığı
 • Aldatma eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğine
 • Eşlerden herhangi birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği
 • Eşlerden birinin akli yetersizlikleri olup olmadığı
 • Eşlerden birinin çekilmez derecede evlilik temelinin sarsılıp sarsılmadığına
 • Eşlerden herhangi birinin küçük düşürücü, aşağılayıcı bir suç işleyip işlemediğine
 • Eşlerden herhangi birinin haksız yere konutu terk edip etmediğine

Boşanma sebeplerinin titizlikle ve doğru bir biçimde tespit edilmesi oldukça önemlidir. Zira mahkemeler, davayı boşanma sebeplerine göre incelerler. Tüm bu süreçlerin yürütülmesi aşamasında alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmak son derece önemlidir.

Boşanma davası nasıl açılır?

Öncelikle boşanma sebebi tespit edilmelidir. Bu aşamadan sonra duruma göre dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Bir sonraki aşama ise tarafların birbirinden talepleri olup olmadığı, varsa ne tür talepler olduğu netleştirilmesi aşamasıdır. Bu talepler;

 • Nafaka beklentisinin olup olmadığı
 • Mal paylaşım talebinin olup olmadığı
 • Maddi veya manevi yönde tazminat talebinin olup olmadığı
 • Velayet hakkı talebinin olup olmadığı

Bu talepler doğrultusunda dava dilekçesi yazılır ve dava dosyası hazırlanır. Diğer ayrıntıların da tamamlanmasıyla birlikte dava harç ve giderleri vezneye yatırılarak dosya teslim edilir ve böylelikle dava açılmış olur.