İzmir Aile Avukatı

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

İzmir aile avukatı olarak görev yapan kişilere genellikle boşanma davaları için başvurulmaktadır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları tarafların özgür iradeleriyle boşanmaya ilişkin beyanlarını belirtmeleri üzerine sonuçlanmaktadır. Bu davalarda İzmir aile avukatı araştırması dilekçe ve protokol açısından gerekli bir unsurdur. Çekişmeli boşanma davaları için ise İzmir aile avukatı bu davaların olmazsa olmazıdır.

Çekişmeli boşanma davalarının kabulü için boşanmanın bir sebebe dayandırılması gerekmektedir. Bu sebepler de Türk Medeni Kanunu’nda genel ve özel boşanma sebepleri olarak ayrılmıştır. Genel boşanma sebepleri evlilik birliğinin temelden sarsılması (TMK md. 166) şeklinde ifade edilmektedir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına;

  • Hakaret
  • Şiddet
  • Geçimsizlik
  • Anlaşamamak vb. sebepler gösterilebilmektedir.

Özetle, evlilik birliğinin ortak hayatı birlikte sürdüremeyecek ölçüde sarsılması boşanmanın genel sebebinin ana faktörüdür. Özel boşanma sebepleri ise;

  • Zina (TMK md. 161)
  • Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış (TMK md. 162)
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK md. 163)
  • Terk (TMK md. 164)
  • Akıl hastalığı (TMK md. 165) kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olan özel boşanma sebepleridir.

İzmir aile avukatı ile çalışan kişilerinin davalarının çoğunun çekişmeli boşanma davası olduğu görülmektedir. Bu ve bunun gibi aileyi ilgilendiren davalar için iyi bir İzmir aile avukatı ile çalışmak gerekmektedir.