Uluslararası Boşanma Avukatları

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Uluslararası boşanma avukatları yabancı vatandaşların Türkiye’de boşanması ile ilgilenen avukatlardır. Yabancı vatandaşların Türk topraklarında boşanma davası açıp açamayacakları oldukça merak edilen bir konudur. Türk Kanunlarında yer alan gerekli şartların yerine getirilmesi halinde evli yabancıların Türkiye’de boşanmaları mümkündür. Bu konu 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da hüküm altına alınmıştır. Uluslararası boşanma avukatları bu tarz davalarda prosedür geniş olduğundan büyük rol oynar.

Yabancı vatandaşların Türkiye’de boşanması durumunda iki seçenekle karşılaşılmaktadır:

  • Eşlerden birinin Türk, diğerinin yabancı ülke vatandaşı olması
  • Her iki eşin de Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşı olması

Yabancıların Türkiye’de boşanma davası açabilmelerinin diğer şartlarını da şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Evliliğin Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı olması gerekir.
  • Türkiye’de sonuçlanabilmesi ve Türk Kanununun uygulanabilmesi için Medeni Kanun’da yer alan ilgili boşanma sebeplerinden en az birinin var olması gerekir.
  • İlgili dava başvuru prosedürünün izlenmesi ve boşanma kararını verecek hukuk mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir.
  • Boşanma sürecinin kararı verecek sivil mahkemede tamamlanması gerekmektedir.