Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET

Fikri Mülkiyet, Telif Hakları olan Fikir ve Sanat Eserleri ile Sınai Mülkiyet Haklarını içine alan ve belirli süre için korunan maddi ve manevi bütün haklar ile komşu hakları ifade eden bir kavramdır.

Telif Hakları, kişilerin fikirleri ile oluşturdukları ürünlere herkese karşı hak iddia edebilecek şekilde sahip olmalarıdır. Fikir ile oluşturulan ürünler Güzel Sanatlar, Sinema, Edebiyat Eserleri, Müzik Eserleri, Bilgisayar Programları şeklinde dış dünyaya yansıyabilir. Dış dünyaya yansımamış fikirler koruma altına alınmazlar.

Sınai Mülkiyet Hakları ise, Sanayi alanı ile Tarımda ortaya konulan yenilik ve buluşlar ile özgün tasarımları ilk olarak uygulayanlar adına veya malların üzerinde belirtilen işaretlerin mülkiyet hakkı sahibi adına maddi olmayan haklar olarak koruma altına alınmasıdır. Sınai Mülkiyet Hakları, Tasarım, Faydalı Model, Coğrafi İşaret, Ticari Sır, Yeni Bitki Çeşitleri, Patent, Know-How, Alan Adı, Ticari Unvan ve İşletme Adı, Marka, Entegre Devre Topgrafyası ve Biyoteknolojik Buluşları kapsamaktadır.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Telif hakları olan Fikir ve Sanat Eserlerinin korunmasına ilişkin düzenleme, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’dur. Sınai Mülkiyet Hakları konusunda ise 5147 ve 5042 Sayılı Kanunlar ile 551, 554, 555 ve 556 Sayılı KHK’lar ve pek çok yönetmelik düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, Telif Hakları ile Sınai Mülkiyet Hakları konusunda ülkemiz birçok Uluslararası Sözleşmeyi kabul edip iç hukukuna aktarmıştır.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna ilişkin sürecin tamamını kapsayan hizmetlerimiz şu şekildedir;

Coğrafi İşaret Davaları, Marka Davaları, Faydalı Model Belgesi Davaları, Endüstriyel Tasarım Davaları, Entegre Devre Topografyaları Davaları, Yeni Bitki Çeşitleri Davaları, Fikir Ve Sanat Eseri Davaları ve bu davalarla ilgili Alacak Davası, İstirdat Davası, İtirazın İptali Davası, Menfi Tespit Davası Hak Sahibi adına açılarak veya Hak Sahibine karşı açılan bu davalara karşı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku alanında uzman avukatlarımızla, sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimize sonuç odaklı destek sağlamaktayız.