Miras Hukuku

Miras Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi ile mal varlığına ne olacağını, bu mal varlığının hak ve borçlar ile kimlere, ne oranda ve nasıl geçeceğini düzenleyen kurallar Miras Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Ölümü nedeniyle veya gaipliğine karar verilmesi nedeniyle terekesi mirasçılarına geçen kişiye Mirasbırakan; Mirasbırakanın mirasçılarına geçen parayla ölçülebilen hak ve borçlarına Tereke; terekenin geçtiği gerçek veya tüzel kişiye Mirasçı; Mirasbırakanın kendi ölümünü düşünerek yapılmasını istediklerini hukuki bir işlemle bildirmesine Ölüme Bağlı Tasarruf; sadece Mirasbırakanın açıklamasıyla tamamlanan, yazılı ve sözlü olabilen ve tek taraflı hukuki bir işlem olan Ölüme Bağlı Tasarrufa Vasiyet, Mirasbırakanın başka kişilerle yaptığı ölüme bağlı tasarrufa Miras Sözleşmesi, Mirasbırakanın bir kişiyi mirasçı olarak tayin etmeden o kişiye belirli bir malı ölümünden sonra kazandırmasına Vasiyet Alacağı, Mirasbırakana mirasçı olabilecek kişilerin, Mirasbırakanın ölümünden sonra doğacak olan mirasçılık hakkından karşılık olmadan veya karşılık sağlayarak kısmen ya da tamamen vazgeçmeye ilişkin sözleşmeye Mirastan Feragat Sözleşmesi denilmektedir.

Mirasbırakanın ölümüyle veya gaipliğine karar verilmesiyle mirasın geçişi gerçekleşir. Mirasbırakanın ölüm anında veya gaipliğine karar verilen anda miras açılmış olur. Mirasçıların veya Vasiyet Alacaklılarının belirlenmesi bakımından bu an önemlidir. Mirasa hak kazanabilmek için sağ olmak, gerçek veya tüzel bir kişiliğe sahip olmak, mirastan yoksun olmamak gerekir. Sağ olmak, sağ doğmak şartıyla anne karnındaki bir ceninin de mirasçı sıfatına sahip olması anlamını taşımaktadır.

Mirasbırakanın birden çok mirasçısının olması ile Miras Ortaklığı oluşur ve bu ortaklığın niteliği elbirliğiyle mülkiyettir. Miras Ortaklığı tüzel kişiliğe sahip değildir ve mirasın paylaşımına kadar varlığını sürdürmektedir. Elbirliği ile mülkiyet ile mirasçılar tek başlarına hukuki işlem yapamazlar. Elbirliği ile mülkiyet ile hukuki işlem yapabilmenin yolu, tüm mirasçıların oluru veya yapılan işleme katılımlarıyla mümkün olabilir. Birden çok mirasçının olması durumunda her bir mirasçı, Mirasbırakanın borçlarından müteselsilen ve kendilerine ait tüm mallarıyla sınırsız olarak sorumlu olacaktır.

Miras Ortaklığını sürdürme yükümlülüğü bulunmadıkça mirasçılar her zaman mirasın paylaşımını isteme hakkına sahiptir. Paylaşım, mirasçıların tamamının istemiyle veya tümüne karşı açılacak bir davayla uygulanır.

MİRAS AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Miras Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz şu şekildedir; Ortaklığının Giderilmesi Davası, Miras Sözleşmesinin İptali Davası, Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası, Mirasçılık Belgesi İstemi Davası, Mirasçılık Belgesinin İptali Davası, Mirasın Reddinin İptali Davası, Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma Davası veya aleyhe açılan tüm davalara karşı ekibimizle sürecin sonuna kadar müvekkillerimizin yanındayız.

Miras Hukuku Yazı Arşivi

Miras Hukuku konusuyla ilgili yazılar.

İzmir Miras Avukatı
İzmir Miras Avukatı

İyi bir miras avukatı ile çalışmak mal paylaşımında yaşanan sıkıntıları çözme konusunda birebirdir. → yazıyı okuyun