Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

SERBEST REKABET

Uzun süreden beri ülkemizde uygulanan ekonomik sistem Serbest Piyasa Ekonomisidir. Bu sistem Liberal anlayış içerisinde tek bir noktadan ülke ekonomisinin yönetilmediği, piyasa dinamiklerinin hareketleri doğrultusunda kendi yönünü bulan bir sistemdir. Arz talep miktarı, fiyat oluşumu, kalite gibi unsurları piyasalar belirlemektedir. Piyasaların sağlıklı işlemesinin yolu da ekonomik anlamda Serbest Rekabetten geçmektedir.

REKABET HUKUKU

Tam anlamıyla serbestlik tekelleşme yönünde yoğunluk oluşturabileceğinden, belirli kurallar altında Denetleyici ve Düzenleyici bir kurum olan Rekabet Kurumunun kontrolünde piyasaların işlerliği öngörülmektedir. Anayasamızın 167’nci maddesi doğrultusunda piyasalardaki rekabeti bozucu, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşma, karar ve uygulamaları önlemek amacıyla 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla beraber Rekabet Kurumunun kurulması öngörülmüştür.

Ayrıca, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunumuz ile 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunumuzda Haksız Rekabet hükümleri düzenlenmiştir.

REKABET HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Rekabet Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz şu şekildedir;

Başvurma yükümlülüğünde bulunan gerçek ve tüzel kişiler için Rekabet Kurumundan Muafiyet talebinde bulunma, Menfi Tespit talebinde bulunma, aleyhe verilen İdari Para Cezalarına karşı dava açma, Haksız Rekabet nedeniyle ve lehe verilen Rekabet Kurulu kararları doğrultusunda Tazminat Davasını açarak veya aleyhe açılan Tazminat Davalarına karşı Rekabet Hukuku alanında uzman avukatlarımızla, en kısa sürede ve en etkili şekilde sürecin tamamı için müvekkillerimizin sorunlarına çözüm ortağı olmaktayız.