Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Rekabet hukuku, piyasalarda ticari faaliyetlerde serbest rekabeti sağlamayı ve tüketicilerin çıkarlarını korumayı amaçlayan bir hukuk dalıdır. Rekabet hukuku, piyasalardaki tekelleşmeyi önlemek, işletmeler arasındaki anlaşmaların ve ticari davranışların sınırlarını belirlemek, rekabeti engelleyen uygulamaları yasaklamak ve tüketicilerin çıkarlarını korumak için düzenlemeler getirmektedir.

Türkiye'de Rekabet Hukuku Uygulamaları

Türkiye'de rekabet hukuku uygulamaları, Rekabet Kurumu tarafından yürütülmektedir. Rekabet Kurumu, yasa dışı şirket birleşmeleri, kartel davranışları, tekelleşme, rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar gibi konuları incelemektedir. Rekabet Kurumu, bu tür ihlalleri tespit ederse, gerekli yasal işlemleri yapmakta ve yaptırımlar uygulamaktadır.

Rekabet Hukuku Anlaşma ve İhlalleri Nelerdir?

 • İşletmelerin diğer işletmelerle anlaşarak, piyasada fiyatları artırmak veya düşürmek, ürünleri bölüşmek veya pazar paylarını artırmak gibi faaliyetleri kapsayan anlaşma veya uyumlu eylemler,
 • Bir firmanın hâkim durumunu kullanarak rakiplerine veya müşterilerine zarar vermesi veya rekabeti engellemesi,
 • Bir araya gelen firmaların fiyat veya üretim düzenlemesi sonucu rekabeti kısıtlama durumu olan kartel faaliyetleri,
 • Bir firmanın alanında piyasadaki tüm mal veya hizmetleri kontrol etmesi veya bu kontrolü elinde bulunduran firmaların rekabete engel olacak şekilde davranışı olan tekelci uygulamalar,
 • Bir firmanın belirli müşterilere veya tedarikçilere avantajlı fiyat veya koşullar sunarak, rakiplerine karşı avantaj sağlaması olan tercihli uygulamalar.

Rekabet Hukukunun Önemi

Rekabet hukuku hem şirketler hem de tüketiciler için önemlidir. Şirketler için, rekabet hukuku adil bir pazar ortamı sağlayarak inovasyonu, yatırımı ve uzun vadeli büyümeyi teşvik eder. Tüketiciler için, rekabet hukuku daha düşük fiyatlar, daha iyi kalite ve daha fazla ürün seçeneği sağlar.

Rekabet Hukuku ve Tüketiciler

Bu hukuk dalı, tekelci davranışları engellemek, tüketicilerin haklarını korumak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için çeşitli kurallar ve düzenlemeler içerir. Rekabet hukuku, tüketicilerin haklarını korumak için bir dizi kurallar getirmiştir. Bu kuralların amacı, tüketicilerin sağlığı, güvenliği ve refahı ile ilgili endişeleri ele almaktır. Bu doğrultuda amaç tüketicilerin doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamak, yanıltıcı reklam ve satış teknikleriyle mücadele etmek, ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak ve haksız fiyatlandırma gibi sorunları sona erdirmektir. Rekabet hukuku, monopol ve tekelcilikle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Bu kurallar tek bir şirketin pazarın kontrolünü ele geçirmesini engellemek için tasarlanmıştır. Bu, bir şirketin diğerlerine karşı haksız avantaj elde etmesine ve tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödemesine neden olabileceği için son derece önemlidir. Rekabet hukuku, fiyatlandırma politikalarına da dikkat etmektedir. Bu kurallar, fiyatların tüketiciler için adil ve rekabetçi olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, fiyatların belirlenmesinde herhangi bir anlaşma veya iş birliğine izin verilmemesi anlamına gelir.

Rekabet Hukuku ve İşletmeler

Rekabet hukukunun temel amacı, işletmeler arasındaki rekabeti teşvik etmektir. Bu, işletmelerin rekabet güçlerinin artması anlamına gelir. Rekabet hukukunun etkisiyle işletmeler, rakiplerine karşı daha güçlü bir konuma sahip olurlar. Bu durum, firmaların müşterilerine daha kaliteli ve daha ucuz ürünler sunabilmelerini sağlar. Rekabet hukuku, monopol oluşumunu engellemeyi hedefler. Monopoller, piyasada tek başına faaliyet gösteren işletmelerdir. Rekabet hukuku, monopol oluşumunu engelleyerek, piyasada rekabetin devam etmesini sağlar. Bu durum, müşterilerin daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesinden faydalanmalarını sağlar. Rekabet hukuku, işletmelerin büyümesini de etkiler. Rekabet hukukunun temel amacı, adil rekabet koşullarının oluşmasını sağlamaktır. Bu da, işletmelerin adil bir ortamda büyüyebilmesini sağlar. Rekabet hukuku, büyük işletmelerin küçük işletmelere karşı haksız bir avantaj elde etmelerini engelleyerek, piyasa koşullarının adil bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

Rekabet Hukuku ve Küreselleşme

İşletmelerin faaliyetleri, ürünlerin satışı ve alımı, teknolojik gelişmeler, yatırım gibi faktörler küreselleşme ile birlikte artmıştır. Bu artışın bir sonucu, rekabetin de artmasıdır. Rekabetin artması, doğal olarak rekabet hukukunu da etkilemiştir. Küreselleşme, büyük işletmelerin faaliyet alanlarını genişletmesine olanak tanımıştır. Bu durum, rekabetin azalmasına neden olabilmektedir. Çünkü genişleyen işletmeler, rakiplerini satın alarak veya piyasadan çıkartarak rekabeti azaltabilmektedir. Bu durum, rekabeti kısıtlayan bir monopol yaratmaktadır. Küreselleşme ile birlikte, dünya ticaretindeki artış da rekabet hukukunu etkilemektedir. Özellikle, serbest ticaret anlaşmaları ve dünya ticaret örgütü gibi yapılar, rekabeti artırmak için dünya genelindeki piyasaları birleştirmeye çalışmaktadır. Ancak, bu yapılar da bazen rekabeti kısıtlayıcı kurallar içerebilmektedir. Küreselleşme, ürünlerin fiyatlarını da etkilemektedir. Özellikle, düşük maliyetli ülkelerden yapılan ithalat, yerli üreticilerin fiyatlarını düşürerek rekabeti artırabilir. Ancak, düşük maliyetli ülkelerin işletmeleri de kendi ülkelerinde rekabeti kısıtlayabilecek faaliyetlerde bulunabilirler. Küreselleşme, teknolojik gelişmelere de etki etmektedir. Yeni teknolojiler, ürünlerin daha hızlı ve daha ucuz üretilmesine olanak tanımaktadır. Bu durum, rekabeti artırarak tüketicilere daha kaliteli ve daha ucuz ürünler sunabilmektedir.

Rekabet Hukuku ve Davalar

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan her türlü yasak anlaşma ve ihlallere aykırı davranışlar sonucunda üçüncü kişilerin kuruma başvurusuyla veya kurum tarafından re’sen alınacak kararlar ile yasaya aykırılıklar giderilmektedir. İlgili kanundan başka Rekabet Kurulu tarafından alınan kararlara karşı uygulamalar da hukuka aykırılık taşımaktadır. Bu kararlara karşı idare mahkemelerinde iptal davaları açılabilmektedir.

Rekabet Hukuku Alanında Uzman Avukatlar

Rekabet hukukunda uzman kişiler, işletmelerin rekabet hukuku alanında karşılaştığı sorunlara çözüm sunan avukatlardır. Rekabet hukuku, işletmelerin birbirleriyle sağlıklı bir rekabet içinde olmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeler içerir. Bu düzenlemeler, piyasada haksız rekabet yapılmasını önlemek için şirketleri belirli kısıtlamalara tabi tutar. Rekabet hukukunda uzman avukatlar, işletmelerin bu kısıtlamalara uygun hareket etmeleri konusunda danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca, işletmelerin birbirleriyle veya düzenleyici kurumlarla yaşadıkları hukuki sorunlara da çözüm sunarlar.

Rekabet Hukuku, Soru - Cevap

 • Rekabet Hukukunun Kapsamı Nedir?

  Rekabet hukuku, aşağıdaki konuları kapsar:

  • Pazar hakimiyeti
  • Anlaşmalar
  • Fiyatlandırma politikaları
  • Rekabeti engelleme
  • Şirket birleşmeleri
  • Devlet yardımları
 • Rekabet Hukuku Hangi Durumlarda Devreye Girer?

  Rekabet hukuku, aşağıdaki durumlarda devreye girer:

  • Şirketlerin pazar hakimiyeti elde etmesi
  • Anlaşmaların rekabeti engelleyici olması
  • Fiyatlandırma politikalarının rekabeti engelleyici olması
  • Şirket birleşmelerinin rekabeti azaltması
  • Devlet yardımlarının rekabete aykırı olması
 • Rekabet Kurumu Nedir?

  Rekabet Kurumu, rekabet hukukunu uygulayan ve ihlalleri önleyen bir kamu kurumudur. Rekabet Kurumu, tüketicilerin ve küçük işletmelerin korunmasını sağlamak için çalışır.

 • Rekabet Kurumu'nun Görevleri Nelerdir?

  Rekabet Kurumu'nun görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Rekabet hukukunu uygulamak
  • Şirket birleşmelerini incelemek
  • Rekabeti engelleyici faaliyetleri önlemek
  • Tüketicilerin ve küçük işletmelerin korunmasını sağlamak
 • Rekabet Hukuku Birleşme ve Satın Almaları Nasıl Etkiler?

  Rekabet hukuku, birleşme ve satın almaların rekabeti engellemesini veya azaltmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu yasa, birleşme ve satın almaların tüketicilerin çıkarlarına zarar vermesini engellemek için gerekli düzenlemeleri içerir.

 • Rekabet hukuku, tüketicileri nasıl korur?

  Rekabet hukuku, tüketicilerin çıkarlarını korumak için tasarlanmıştır. Bu yasa, tüketicilerin daha düşük fiyatlar ve daha kaliteli ürünlere erişim sağlamasını sağlayarak, tüketicilerin çıkarlarını korumaktadır.