Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

SİGORTA

Sigorta, kişilerin muhtelif olaylar neticesinde karşılarına çıkabilecek zararlara karşı korunma düşüncesine dayanarak geleceklerini güvence altına alma amacını gerçekleştirir. Bu temeldeki ilişkilerle birlikte sigortacılıkla uğraşan kuruluşların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütünü olan Sigorta Hukukunda, en temelde Sosyal Sigorta Hukuku ve Özel Sigorta Hukuku olmak üzere ikili bir ayrıma gidilir.

SİGORTA HUKUKU

Özel Sigorta Hukuku, en temelde 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunumuz ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunumuz ile düzenlenmiştir. Sigortacılık Kanunu, ilgili kuruluşların yapısal kurallarını düzenlerken Türk Ticaret Kanunumuz, Sigorta Sözleşmesi ile ilgili kuralları düzenlemiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Genel Şartlar, Klozlar ile de Kanunlardaki boşlukların giderilmesi amaçlanmıştır.

SİGORTA AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Sigorta Hukukuna ilişkin sürecin tamamını kapsayan hizmetlerimiz şu şekildedir; Zorunlu Trafik Sigortası Araç Değer Kaybı Tespiti, Sigorta Tazminat Davaları, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası (Malpraktis) Davaları, Kasko Sigortası Davaları, Nakliyat Sigortası Davaları, Hırsızlık Sigortası Davaları, Denizcilik Rizikosu Kaynaklı Sigorta Davası, Hayat Sigortası Kaynaklı Sigorta Davası, Kaza Sigortası Kaynaklı Sigorta Davası, Ristorno Hakkından Kaynaklanan Sigorta Davası, Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan Sigorta Davası, Sigortacının Aczinden Kaynaklanan Sigorta Davası, Trafik Sigortası Kaynaklı Sigorta Davası, Yangın Sigortası Kaynaklı Sigorta Davası, Ziraat Sigortası Kaynaklı Sigorta Davası, Sigortalı adına açarak veya Sigortalı tarafından açılan bu davalara karşı Sigortacı adına Sigorta Hukuku alanında uzman avukatlarımızla, sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimize sonuç odaklı destek sağlamaktayız.