Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Sözleşmeler

Günlük hayatta karşılaştığımız tüm ilişkilerde farkında olmadığımız veya bilerek yaptığımız iki tarafa borç yükleyen ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla kurulan hukuki işlemler sözlü veya yazılı şekilde sözleşmeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak Hukukumuzda sözleşmelere ilişkin hükümler kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'nda yer almaktadır. Türk Borçlar Kanunu dışındaki pek çok kanunda da sözleşmelerle ilgili hükümler mevcuttur. Sözleşmelere verilen bu önem sözleşmelerin günlük yaşamdaki işlev ve önemi nedeniyledir. Kişiler iradelerini açıklayarak pek çok defa sözleşme ilişkisi içinde olduklarının farkında olmadan, örneğin sabah işe veya okula gitmek için otobüse veya metroya bindiklerinde taşıma sözleşmesi yaparak ardarda sayısız sözleşme yapmış olurlar.

Türk Borçlar Kanunumuzda sözleşmelere uygulanacak genel hükümler ile sözleşme çeşitleri düzenlenmiştir. Sözleşme çeşitlerinin düzenlenmesi o sözleşmelerin diğer sözleşmelerden farklı unsurlar taşımaları nedeniyledir. Bu nedenle bu sözleşmeler ile ilgili sorunlar, başka sözleşmelerin özel kuralları ve her sözleşmeye uygulanabilecek genel kurallar ile çözülememektedir. Ancak bu sözleşme çeşitlerinin düzenlenen kurallarının eksik kalması durumunda genel kurallar bu sözleşmelere uygulanabilecektir.

Türk Ticaret Kanunumuzda da çeşitli borç ilişkileri ve sözleşmeler düzenlenmiştir. Bu sözleşmeler kural olarak ticari işlerde ve ticari borç ilişkilerinde uygulanacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunumuz, Türk Medeni Kanunumuzun bir parçası sayıldığından, Türk Borçlar Kanunumuzun da Türk Medeni Kanunumuzun bir parçası olması sebebiyle Türk Borçlar Kanunumuzdaki düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu'na göre genel hükümler niteliğinde olacaktır.

Genel İşlem Koşulları

Hukukumuza yeni giren bir düzenleme olan Genel İşlem Koşulları, geniş kitleler için sağlanan kamu hizmeti niteliğindeki ürün ve hizmetleri sunanların, kendilerine ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için başvuranlara, koşulları önceden ve standart olarak belirlenmiş Genel İşlem Koşulları çerçevesinde sözleşme şartları sunmalarıdır. Bu sözleşmeler basılı formlar gibidir. Sözleşme şartları taraflarca değiştirilememektedir. Aksi halde sözleşmeyi düzenleyenin karşı tarafı bilgilendirilmeden, sözleşme konusuna aykırı olarak hazırlanan ve karşı tarafın kabul etmediği genel işlem koşulları kesin hükümsüz hale gelmektedir. Bu sözleşmelerde bir standart sağlanması, zaman kaybının ortaya çıkmaması ve sözleşmede yer alması gereken hükümlerin unutulmaması avantaj, müzakere etme şansı bulunmaması da dezavantaj olarak görülmektedir.

Sözleşme Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Sözleşmeler Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

Bireysel ve Ticari Nitelikte Sözleşmeler, Satış Sözleşmesi, Tıbbi Cihaz Satış Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Taşınmaz Kira Sözleşmesi, Taşınır Mal Kira Sözleşmesi, Tıbbi Cihaz Kiralama Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Finansal Kiralama Sözleşmesi, Genel Hizmet Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi, Yayım Sözleşmesi, Adi Ortaklık Sözleşmesi, Anonim Şirket Ana Sözleşmesi, Limited Şirket Ana Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmesi, İpotek Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Miras Payının Devri Sözleşmesi, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Mal Ayrılığı Sözleşmesi ile gerekli olan diğer sözleşmeleri ve bunları değişik dillerde hazırlamak, bu sözleşmelerin hazırlanması sürecinde ayrıca Danışmanlık Hizmeti vermek ve bu sözleşmelerden kaynaklanan İptal Davası, Sözleşmenin Uyarlanması Davası, Sözleşmenin İptali Davası, Sözleşmelere Aykırılık Nedeniyle Tazminat Davası açarak ve aleyhe açılmış olan davalara karşı Sözleşmeler Hukuku alanında uzman avukatlarımızla hem dava avukatı olarak hem de hukuki danışmanlık sıfatıyla en kısa sürede ve en etkili şekilde sürecin tamamı için müvekkillerimizin sorunlarına sonuç odaklı destek sağlıyoruz.