Spor Hukuku

Spor Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

SPOR FAALİYETLERİ

Günümüzde, tüm insanları kapsayan ve biyososyokültürel ayrım tanımayan bir evrensel olgu olan spor bakımından, bireylerin özel bir eylem olarak sağlıklı yaşam temelinde yaptıkları biyolojik ve psikolojik boyutta yer alan faaliyetler ile profesyonel, ticari, örgütlü ve küresel nitelikli spor kulüpleri, dernekleri, profesyonel sporcular, malzeme tedarikçileri, spor medyası, reklamcılar ve sponsorlar birlikteliğiyle çok büyük rakamlara ulaşan endüstri bakımından sosyal ve ekonomik boyutta yer alan faaliyetler olarak ikili bir ayrıma gidilmektedir.

SPOR HUKUKU

Spor Hukuku, Sporcuların, Antrenörler ile Teknik Direktörlerin, Hakemlerin, Gözlemcilerin, Seyircilerin, Spor Genel Müdürlüğü'nün, Ulusal Spor Federasyonlarının ve ilgili kurullarının, Spor kulüp, dernek ve vakıflarının, Menajerlerin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin, Uluslararası Spor Federasyonlarının ve Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS'ın birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen, hak ve sorumluluklarını belirleyen kurallar bütünüdür.

Spor Hukuku, kendi kendini düzenleyen niteliğiyle, ulusal federasyon ve devlet hukuku ile beraber uluslararası hukuk kurallarının uygulandığı iki izli yapısıyla, uluslararası niteliğiyle, sponsorlar gibi ekonomik açıdan önemli katılımcılarıyla, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku ve Ceza Hukuku gibi pek çok disiplin ile bağlantısı olan karma yapısıyla diğer hukuk dallarına göre farklı bir konumda yer almaktadır.

Gelişim süreci halen devam etmekte olan Spor Hukuku kapsamında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmelik, Tahkim Kurulu Yönetmeliği, Dopingle Mücadele Yönetmeliği, Sporcu Lisans, Tescil, Vize Ve Transfer Yönetmeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı ve daha pek çok düzenleme yer almaktadır. Bu kapsamda, Sporda Güvenliğin ve Disiplinin sağlanması, Sportif ilişkide yer alan kişilerin suç kapsamında değerlendirilen fiilleri nedeniyle yaptırım uygulanması amaçlanmaktadır.

SPOR HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak bu alana ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Konusunda Uzman Avukatlarımızla, Spor Faaliyetlerinde yer alan kişilerin tümü için Hukuki Destek sağlanması, Sporcu Lisansı çıkarılması ve Vize İşlemleri bakımından sürecin yönetilmesi, Sporcuların Transfer görüşmelerinde Hukuki Destek sağlanması ve Transfer Sözleşmelerinin hazırlanması, Yabancı Sporcuların Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri amacıyla Çalışma İzni ve İkamet İzni sağlanması, Sponsorluk Sözleşmelerinin hazırlanması, Kulüpler ve Sporcular için Reklam ve Pazarlama konularında Sözleşmeler hazırlanması, Spor Kulüplerinin ve Sporcuların Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında haklarının korunması amacıyla hukuki sürecin yürütülmesi, Spor Kulüplerinin Ticari Faaliyetleri kapsamında Sözleşmeler hazırlanması, Yayın haklarına ilişkin Sözleşmelerin düzenlenmesi, Spor ilişkisinde yer alan tarafların Tazminat Hukuku, Ceza Hukuku, İcra Hukuku, Sigorta Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve diğer hukuk dalları kapsamında uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, Spor Kulüplerinin ve Sporcuların Uluslararası Federasyonların Yetkili Kurulları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Önünde Temsil Edilmesi, şartların varlığı halinde Spor Tahkim Mahkemesi Kararlarına karşı İsviçre Federal Mahkemesine başvuruda bulunulması konularında ve Spor Hukuku alanında yer alan diğer konularda hukuki danışmanlık ve dava avukatı sıfatıyla sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimize sonuç odaklı destek sağlamaktayız.