Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

TÜKETİCİ VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ

Kendisi için ve ailesi için bir malı veya hizmeti en son tüketen gerçek kişi olarak tanımlanan tüketici hakkında 6502 Sayılı Kanunumuz tüzel kişileri de kapsamına almaktadır. Kişisel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla hareket eden kişiler 6502 Sayılı Kanunumuzda tüketici olarak tanımlanmaktadır. Burada önemli olan noktalar, alınan mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmet üretiminde kullanılmaması, son noktada tüketilmiş olmasıdır. Bu şekilde tüketicinin hakları sözleşme öncesi ve sonrası bakımından da (yapılan satış veya hizmet sözleşmesi kapsamı dışında da) korunmaktadır.

Kamu kurumları da dahil olmak üzere hedefi ticari olan veya mesleki faaliyet yürütme amacı güden kişiler veya bu amaçlarla hareket edenler adına onların yerine faaliyet gösteren kişiler tüketici sözleşmelerinin bir tarafını, tüketici kapsamına giren kişiler de tüketici sözleşmelerinin diğer tarafını oluşturmaktadır.

Kapsamı geniş tutulan Tüketici Sözleşmesi için fiziki olan veya fiziki olmayan her ürün sözleşme konusu mal olarak kabul edilmektedir. Yeter ki bir alışverişe konu olabilsin. Verilecek bir değer karşılığında bir maldan başka sağlanabilecek veya yapılacak bütün tüketici işlemleri de hizmet olarak kabul edilmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketiciyi merkeze koymayan kanunlarda, sözleşme yapan taraflar eşit olarak kabul edilmektedir. Taraflar sözleşmede yer alan kendileriyle ilgili hükümlerde menfaatlerini gözetmektedirler. Sözleşmeyi yapan iki tarafın eşit kabul edilmesi ilkesiyle tüketiciyi koruma düşüncesi zorlamayla bir noktaya kadar uygulamaya yansıtılabilmekte, bu da pratik ve belirgin olamamaktadır.

Genellikle tüketici sözleşmelerinde mal veya hizmet sağlayan taraf çok büyük işletmeler olmaktadır. Bu işletmelerin karşısında yer alan tüketicilerin sosyal ve ekonomik güçleri bulunmamaktadır. Dengeyi sağlayabilmek için hukuk düzeninin tüketiciyi koruması gerekmektedir.

Hukukumuzda yürürlükte bulunan ilgili kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundur. Tüketici aleyhine dengesizlik oluşturacak nitelikte olan ve haber verilmeksizin sözleşmeye eklenen sözleşme şartları şeklinde tanımlanan Haksız Şartlar, satılık olmadığı belirtilmiş olmadıkça satıştan kaçınamama durumu, siparişi verilmeyen malların satıcı tarafından gönderilmesi nedeniyle tüketicinin sorumluluk taşımaması, tüketici tarafından satın alınan malın taşıması gereken özelliklerinin bulunmaması veya eksik olması olarak tanımlanan Ayıplı Mal, taşıması gereken özellikleri taşımayan veya kararlaştırılan sürede ifa edilmeyen hizmet olarak tanımlanan Ayıplı Hizmet, 6502 Sayılı Kanun'da tüketiciyi koruyucu nitelikteki genel kurallardır. Sözleşme özelinde de koruyucu hükümler 6502 Sayılı Kanun'da yer almakta, satın alınan mal ve hizmetler hakkında tüketicinin belirli kurallar altında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ticari reklamların ve haksız ticari uygulamaların tüketiciye yansımaları açıklığa kavuşturulmakta, tüketici kuruluşları da ayrıca belirtilmektedir.

TÜKETİCİ DAVALARI AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Tüketici Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Tüketici Tarafından açılan Kredi Kartı Davası, Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Dava, Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketici Davaları, Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Tüketici Davaları, Hakem Tayini Davası, Hakemin Reddi Davası, Tazminat Davası, Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davası ve Tüketici Hukuku ile ilgili diğer davaları açarak veya açılan bu davalara karşı Tazminat Hukuku alanında uzman avukatlarımızla hem dava avukatı olarak hem de hukuki danışmanlık sıfatıyla sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde müvekkillerimize sonuç odaklı destek sağlamaktayız.