Bireysel Hukuki Danışmanlık

Bireysel Hukuki Danışmanlık

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Sürekli olarak ilerleyen ve bu doğrultuda değişkenlik gösteren toplumsal yaşam içerisinde kişiler birer hukuk süjesi olarak, özelliklerine göre, çalışma hayatında, bir ölüm gerçekleştiğinde, kişisel ilişki kurmada, taşınır veya taşınmaz mal edinmede, kanunlarda suç olarak nitelenen fiillerin gerçekleşmesi durumunda ve benzer durumlarda, kısaca kanunlar tarafından çizilen hak kazanımı ve yasaklamalar ile ilgili sınırlar aşıldığında hukuka uygun şekilde, en kısa sürede sonuç almak amacıyla nasıl hareket edileceği bilinemeyebilir. Örnek olarak hukuki açıdan karışık bir miras ilişkisinde hakların ve borçların kapsamı, bir kişinin mülkiyetinde olan taşınır, taşınmaz mal veya fikri bir eser üzerinde başka kişiler tarafından hak iddia edilmesi durumunda nasıl hareket edileceği, meydana gelen hak kayıplarının nasıl tazmin edilebileceği veya işten çıkarılma nedeniyle neler yapılması gerektiği konularında ve daha pek çok konuda her olayın kendine özgü nitelikleri doğrultusunda bireysel hukuki destek ihtiyacı doğabilir.

Bu nedenle konusunda uzman avukatlara zamanında danışarak hukuki bakımdan bilgilenmek veya hukuken tamamlanması gereken bir süreci doğru olarak ve en kısa sürede tamamlamak, zaman, masraf, para cezaları konularında zarara uğramayı önleyebileceği gibi, hak kayıplarını da ortadan kaldıracaktır.

BİREYSEL HUKUKİ DANIŞMAN OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak bireysel hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Hukuki Danışman sıfatıyla konusunda uzman avukatlarımızla hukuki uyuşmazlığa ilişkin olarak danışmanlık hizmeti talep eden kişileri yüz yüze bilgilendirerek veya talep edilen süre sonunda rapor sunarak, ya da bir sürecin tamamlanması gereken durumlarda gerekli başvuruları yaparak ve süreç içinde en uygun yolu belirlemek suretiyle tüm aşamaları kapsayacak şekilde sonuca ulaşarak destek sağlamaktayız.