Evli Olup da Ayrı Yaşamak

Evli Olup da Ayrı Yaşamak

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Eşler sağken evliliği sona erdiren olağan duruma boşanma denir. Boşanmanın hukukumuzda tanımlanan sistemi hakim kararı ile gerçekleştirilen sistemdir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için;

 • Boşanma davasının eşlerden biri tarafından açılması,
 • Boşanma sebebinin kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması ve
 • Geçerli bir evliliğin kurulup dava açılana kadar evliliğin devam etmesi gerekmektedir.

Mutlu olmak amacıyla gerçekleştirilen evlilikler zaman içinde devam edemeyecek noktaya gelebilmektedir. Fiili olarak boşanma çoktan gerçekleşmiş olabilir. Eşler genellikle ayrı yaşayıp hukuken boşanmış gibi hayatlarına devam etmektedirler. Eşlerin ileride zarar görmemeleri adına;

 • Tekrar bir araya gelip evli çiftler olarak yaşamaları veya
 • Hukuken boşanmış olmaları gerekmektedir.

Eşlerin ayrı yaşayıp boşanmamış olmalarının hukukumuzda aşağıdaki gibi sonuçları mevcuttur;

 • Ayrı yaşayan boşanmamış çiftler, birbirinin yasal mirasçısı olmaya devam ederler. Ayrı yaşayan eş, ölen eşin;

  • Altsoyu varsa ve ölüme bağlı tasarrufta bulunmamışsa mirasında 1/4 oranında,
  • Altsoyu olmayıp miras bırakanın anne ve babası hayattaysa mirasında yarı oranında,
  • Altsoyu, anne babası hayatta olmayıp üstsoyu hayattaysa mirasında 3/4 oranında hak sahibi olacaktır.
 • Evlilik devam ettiği sürece eşler arasındaki alacak hakkında zamanaşımı işlemez. İşlemeye başlamışsa da durur. Örneğin beş yıllık zamanaşımına tabi ve vadesi dolan bir alacak başka nedenlerle kesilmemiş veya durmamışsa beş yılın sonundan itibaren zamanaşımı def’i ileri sürülürse o alacak ödenmez. Boşanmış olmadıkça zamanaşımı işlemez.

 • Evliliğin kefalet sözleşmeleri üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Ayrılık kararı olmadıkça eşin kefil olabilmesi diğer eşin yazılı rızasına bağlıdır. Bu durumun istisnaları mevcuttur.

 • Aile konutunun sahibi eş kredi karşılığında ipotek koydurabilir. Ancak bunun için diğer eşin açık rızası gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem geçerli olmayacaktır.

 • Bunların yanında boşanmayla birlikte;

  • Aile birliğinin birlikte yönetimi,
  • Aile birliğinin giderlerine katılım,
  • Aile birliğinin temsili gibi eşlerin sorumlulukları ortadan kalkacaktır.

Boşanma sürecinizi hak kaybına uğramadan yürütmek için boşanma avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Boşanma süreciniz hakkında boşanma avukatına danışın.