Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Suçlarında Değişiklikler

Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Suçlarında Değişiklikler

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

25 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddeleri ile Türk Ceza Kanununda değişikliklere gidilmiştir. Ceza Hukuku kapsamında yer alan bu değişiklikler içerisinde, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başlıklı 228. maddeye iki yeni fıkra eklenerek bunlar 3. ve 4. fıkralar olarak teselsül ettirilmiş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi suç kapsamına alınmış, bu bakımdan yasadışı sanal bahis ve kumar siteleri şeklinde işlenen bu suç için üç ila beş yıl arasında hapis cezası ile buna ek olarak bin gün ile on bin gün arasında adli para cezasına hükmedilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanında yeni düzenleme ile nitelikli hal bakımından da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunda değişikliğe gidilerek, bu suçun Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinde tanımı yapılmış olan suç örgütü kapsamında işlenmiş olması halinde yarı oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda hükmedilecek hapis cezası yedi buçuk yıla çıkacak, bununla beraber aynı maddede yer alan 2. fıkra kapsamında nitelikli halin varlığı durumunda, yani çocuklara karşı bu suçun işlenmesi durumunda ise dokuz yıl ila on beş yıl arasında hapis cezasına hükmedilebilecektir.

Aynı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesi ile 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesinde yapılan değişiklik ile, aynı maddenin 1. fıkrasının a, b, c ve ç bentlerinde yer alan; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme suçları hakkında ve bunların yanında Türk Ceza Kanununun 228. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında yer alan suçlar bakımından yeni bir düzenlemeye gidilerek, yasa dışı sanal bahis ve kumar sitelerini kurarak elde edilen şüpheli ve sanıklara ait taşınmazlara, araçlara, banka ve mali kurumlardaki hesaplara, ortaklık paylarına, kıymetli evraka ve her türlü hak ve alacaklara, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesinde düzenlenen el koyma koruma tedbiri uygulanabilecek; bunun yanında, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanması için ortaya konulan veya oynanması ile elde edilen her türlü mal varlığı değeri için Türk Ceza Kanununun 54. ve 55. maddelerinde yer alan eşya ve kazanç müsaderesi hükümleri uygulanabilecektir. El koyma kararı, kararın niteliğine göre hakim veya ağır ceza mahkemesi tarafından oybirliği ile verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. El koyma, müsadere ve geri iade ile sona ermektedir.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerini yasadışı sanal bahis ve kumar suçlarından elde edilen malvarlığı değerleri kapsamında da değerlendirmek gerekir. Yükümlü olarak kanunda belirtilen bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile finansal hizmet veren kuruluşlar ve kanunda belirtilen diğer kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde veya aracılığıyla yapılmak istenen veya yapılan işlemler, terörün finansmanının sağlanması ve suç gelirlerinin aklanması amacına yönelik olarak yasadışı bahis ve kumar şirketleri ile yapılan işbirliği hakkında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa, yükümlüler tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) bildirilerek üzerinde araştırma yapılabilmesi için 7 iş günü süreyle askıya alınmaktadır. Malvarlığının yasadışı yollardan elde edildiği ve aklama suçunun konusu olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe durumunda yine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128. maddesinde düzenlenen el koyma koruma tedbiri uygulanmaktadır.