Kira Hukuku

Kira Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

KİRA SÖZLEŞMESİ

Kullanılmakla tükenmeyen bir malın sözleşmede belirtilmiş olan süre içinde veya ihbar ile belirlenmiş olan süreye kadar ve ayrıca kiracı tarafından ödenmesi üstlenen ücret karşılığında kullanım ve yararlanmak amacıyla yapılan karşılıklı yükümlülük doğuran bir sözleşmedir.

Ayırt etme gücüne sahip, ergin olan ve kısıtlanmamış olan herkes kira sözleşmesi yapabilir. Kısıtlı olan ve ayırt etme gücüne sahip olup on sekiz yaşının altında olan kişilerin taraf oldukları kira sözleşmeleri, veli veya vasilerinin onayıyla geçerli duruma gelebilirler. Haklı sebepler bulunmuyorsa veya hakim yetkili kılmamışsa evli eşlerin her biri diğerinin onayı olmaksızın aile konutu niteliğinde kira sözleşmesi yapamaz. Sözleşmeyi feshederken de diğer eşin rızası gerekmektedir.

Kiraya veren kişinin mutlaka o malın sahibi olması gerekli değildir. Ancak kiraya verilen malın kiracıya teslim edilememesi nedeniyle zararın tazmini kiraya veren kişi tarafından sağlanacaktır.

Kiralanacak malın taşınır ya da taşınmaz olması, ürün getirip getirmemesi ve kiralama süresinin belirli olup olmaması bakımından ayırım yapılabilir.

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

Ülkemizde en çok uygulanan kiralama sözleşmesi, Konut ve Çatılı İşyeri ile ilgili olan kiralama sözleşmeleridir. Burada ifade edilen konut, barınma ihtiyacının karşılandığı ve insanın özel yaşantısını devam ettirmesini sağlayan yer olarak tanımlanmakta, karavan, baraka, tekne gibi yerler kişilerin barınma ihtiyacını karşılıyorsa ve özel yaşantılarına devam etmelerini sağlıyorsa, konut olarak değerlendirilmektedir. Bu yerlerde de kira sözleşmesi ile ilgili anlaşmazlıklar için konut ve çatılı işyeri kiralarıyla ilgili özel hükümler uygulanacaktır.

İşyeri ise, ekonomik bir aktivitenin, mesleki veya ticari bir faaliyetin icra edildiği yer olarak tanımlanmaktadır. Burada önemli olan işyeri niteliğinde bir faaliyetin yürütülüyor olmasıdır.

Konut ve Çatılı İşyeri kiraya veriliyorsa kiracıya teslim edilen yerin kullanmaya elverişli olması veya sonradan kullanmaya elverişsiz hale gelmemesi gerekir. Başka kişiler kiralanan taşınmazda hak iddia ederse de kiracıya güvence verilmesi de gerekmektedir. Ayrıca vergi ve sigorta gibi yükümlülükleri kiraya veren yerine getirecektir. Ancak bu yüküm sözleşmede kiracıya da yüklenebilir. Kiracı sözleşmede kararlaştırılan kira bedelini aksatmadan ödemek zorundadır. Kiraya veren aksayan ödeme nedeniyle ödeme talebinde bulunabilir ve hapis hakkı kullanabilir. Ayrıca kullanım sebebiyle meydana gelecek giderler de kiracıya aittir. Kiracı kiralananı özenle kullanmalı ve sözleşme bitiminde sorunsuz bir şekilde teslim etmelidir.

Ancak konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri hakkında pek çok ihtilaflar çıkabilmekte, taraflar yükümlülüklerine aykırı davranabilmektedir.

KİRA HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Kira Hukukuna ilişkin sürecin tamamını kapsayan hizmetlerimiz şu şekildedir;

Kira ilişkisi bakımından sıklıkla ortaya çıkan, kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle Alacak Davası, Kira Sözleşmesinin İptali Davası ve Tahliye Davası açarak veya aleyhe açılan bu davalara karşı uzman avukatlarımızla hem dava avukatı olarak hem de hukuki danışmanlık sıfatıyla müvekkillerimizin sorunlarına en uygun çözümü sağlamaktayız.