Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve internetin yaygınlaşması nedeniyle kişisel veriler ile ilgili tutulan kayıtlarda her geçen gün artış yaşanmaktadır. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sayesinde Kişisel Verilerin Korunması bir Anayasal hak niteliğine bürünmüş, 07/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin Korunması amacıyla bu verilerin işlenmesi, silinmesi, ortadan kaldırılması, aktarılması, veri sahiplerinin hakları ile sorumluların yükümlülükleri, şikayet yolu, kişisel veriler bakımından suç ve kabahatler, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kuruluşu, organları ve faaliyetleri, ayrıca bu kanun hükümlerine tabi olmayan istisnalar düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunmasına aykırılık nedeniyle tanımlanan suçlar ve bu suçların işlenmesi nedeniyle verilecek hapis cezaları Türk Ceza Kanunumuzun 135, 136, 137, 138, 139 ve 140.maddelerinde yer almaktadır. Bu suçlar, hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, başka kişilere verilmesi, ele geçirilmesi, hukuka uygun olarak kaydedilmiş verilerin kanunen belirlenen süre sonunda yok edilmemesidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık halinde ise idari para cezası verilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA HİZMETLERİMİZ

Hukuk Büromuz Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında kişisel veri işleyen kişi ve kuruluşları kendi çalışmaları doğrultusunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirerek danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, Türk Ceza Hukuku kapsamında işlenen Kişisel Veriler hakkında suçlara ilişkin olarak gerekli dilekçeleri hazırlayıp yetkili mercilere sunmak, ifade alma esnasında hazır bulunmak, Ceza Mahkemelerinde Sanık ve Katılan Vekilliği yapmak, itiraz edilebilecek aleyhe verilen kararlara itirazda bulunmak, sanık ve katılan lehine İstinaf ve Temyiz yoluna başvurmak şeklinde yerine getirdiğimiz hizmetlerimiz, bu alanda uzman avukatlarımızla dava avukatı olarak ve hukuki danışmanlık sıfatıyla tüm süreci ve aşamaları kapsayacak şekilde sonuç odaklı yerine getirilmektedir.