Sermaye Şirketleri İçin Hukuki Danışmanlık

Sermaye Şirketleri İçin Hukuki Danışmanlık

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan Şirket tipleri içerisinde en yaygın olanları Limited ve Anonim Şirketlerdir. Anonim Şirketlerin ve Limited Şirketlerin kuruluş aşamalarından itibaren birleşme, bölünme, tür değiştirme bakımından yapısal değişikliklerinde, esas sözleşmenin hazırlanmasında, esas sözleşmede değişikliklerde, esas sermayenin artırılmasında, tescil ve ilanında, organlarının kurulmasında, karar alma süreçlerinde, denetiminde, yöneticilerin ve denetçilerin sorumlulukları ile pay sahiplerinin borç ve yükümlülükleri hakkında, sona erme ve tasfiyede 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmelidir. Sermaye şirketlerinin üçüncü kişiler ile ticari ilişkilerinde de hukuki boşluk bulunmaması ve hak kaybına uğranılmaması bakımından Hukuki Danışmanlık temin edilmelidir. Ayrıca 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun otuz beşinci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre esas sermaye miktarı 250.000 Türk Lirası ve daha fazla olan Anonim Şirketlerin dava açma, dava takibi ve davaya ilişkin evrak düzenleme konularında sözleşmeli avukat bulundurmaları zorunludur.

SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN HUKUKİ DANIŞMAN OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak sermaye şirketleri için hukuki danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Şirketleri için Hukuki Danışman sıfatıyla konusunda uzman avukatlarımızla danışmanlık hizmeti talep eden Sermaye Şirketlerine şirket işlerinin ve işleyişinin hukuka uygun ve sağlıklı yürütülmesi bakımından hukuki denetim ve incelemeleri yaparak, eksik belgeleri düzenleyerek, şirketlerin üçüncü kişilerle ticari ilişkilerinde danışmanlık hizmeti vererek ve sözleşmeler düzenleyerek, ilgili hukuki konularda sunum hazırlayarak veya rapor sunarak, ya da bir sürecin tamamlanması gereken durumlarda gerekli başvuruları yaparak ve süreç içinde en uygun yolu belirlemek suretiyle tüm aşamaları kapsayacak şekilde sonuca ulaşarak destek sağlamaktayız.