Tahkim Hukuku

Tahkim Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

TAHKİM KAVRAMI

Zaman içinde başvuru oranı daha çok artan, sıklıkla ticari ilişkiler ile özel borç ilişkilerinde ve ağırlıklı olarak uluslararası alanda meydana gelen uyuşmazlıklar hakkında çözüme ulaşmak amacıyla yararlanılan tahkim, tahkim şartı veya sözleşmesi temelinde, kanunlarda bu konuyla ilgili olarak yapılmaması emredici hükümler ile belirlenen sınırlamalar haricinde, yargılamanın içeriğinin taraflarca serbest irade ile belirlendiği ve resmi bir nitelik taşımayan ancak hukuken karar verme yetkisi olan bir veya daha fazla hakemin uyuşmazlık hakkında karar vermesidir.

Yabancılık unsuru barındırmayan ve Türkiye'nin tahkim yapılacak yer olarak belirleneceği uyuşmazlıklar İç Tahkim, yabancı ülkelerde yapılan veya nerede yapıldığı önem taşımaksızın yabancı bir devletin yargılama hukukunun uygulandığı ya da her iki durumu barındıran tahkim, Yabancı Tahkim, uluslararası ticaret kapsamına giren sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar sebebiyle başvurulan tahkim ise Uluslararası Ticari Tahkim olarak ifade edilmektedir. ICC, LCIA, AAA, PCA, SCAI, VIAC, SIAC, HKIAC, SCC dünyada önde gelen kurumsal tahkim kuruluşlarıdır.

HAKEM KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ

Yabancı tahkim kararlarının ülkemizde etkisini gösterebilmesi için bu kararların tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Yabancı tahkim kararlarının Türk Hukukunda kesin hüküm doğurabilmesi için Tanıma Davası, bu kararların Türkiye'de icra edilebilmesi için Tenfiz Davası açılması gerekmektedir.

TAHKİM AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Tahkim Hukuku kapsamında ulusal ve uluslararası alanda Ad Hoc ve Kurumsal Tahkim önünde sunulacak argümanlara ilişkin olarak uluslararası ve ulusal mevzuata uygun şekilde hazırlık yaparak taraf vekili olarak hareket etmek, hakem kararına ilişkin olarak tanıma, tenfiz ve iptal davası açmak veya bu alanda açılan davalara karşı avukat veya hukuki danışmanlık sıfatıyla uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla hizmet vermekteyiz.