Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER

Yerleşim Yeri veya İş Merkezi farklı ülkelerde bulunan ya da farklı vatandaşlığa sahip gerçek ve tüzel kişilerin aralarında yaptıkları mal ve hizmet değişimleri olarak ifade edilen Uluslararası Ticaret'in gerçekleştirilmesi amacıyla tarafların aralarında yaptıkları yabancılık unsuru taşıyan ticari sözleşmeler Uluslararası Ticari Sözleşme olarak adlandırılır. Uluslararası Ticaretin hukuki kuralları, genel çerçeve içerisinde Uluslararası ikili ve çok taraflı Anlaşmalarla ve bu Anlaşmalarla kurulan kurumların kurallarıyla düzenlenmiştir. Ancak devletler, dış ticaret ilişkilerinde kambiyo kontrolleri, ithal kotaları, sübvansiyonlar, vergilendirme, tarifeler ve çevre koruma kurallarını ulusal alanda düzenlediklerinden, bu konular dışında yer alan Uluslararası Ticaret ilişkisi içerisindeki hukuki boşluklar Uluslararası Ticari Sözleşmeler ile tarafların belirledikleri konularda tarafları bağlamaktadır. Bu nedenle ve uluslararası niteliği itibariyle Uluslararası Ticari Sözleşmeler, belirli kalıplar içinde ve çok dikkatli olarak hazırlanmalıdır.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Uluslararası Ticari Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü bakımından Uluslararası Ticari Tahkim, Uluslararası Ticarette kullanılan ödeme şekilleri, Uluslararası hava, deniz ve kara taşımacılığı ve bu kapsamda Incoterms teslim şekilleri, Uluslararası Finansman Teknikleri, Uluslararası Finansman ve Taşımacılık Sigortaları, Uluslararası nitelikli Banka Teminat Mektupları, Uluslararası nitelikte şirket modelleri ve Uluslararası Ticarette kullanılan belgeler Uluslararası Ticaret Hukuku kapsamında yer almaktadır.

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU AVUKATI OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak Uluslararası Ticaret Hukukuna ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Uluslararası Ticaret kapsamında Uluslararası Ticari Sözleşme Düzenlenmesi, Uluslararası Taşımacılık Sözleşmeleri düzenlenmesi, daha önce hazırlanarak uygulanan Uluslararası Ticari Sözleşmelerin yorumlanması, Uluslararası Ticaretin bütün aşamalarında hukuki destek sağlanması, Uluslararası Ticarette ikili anlaşmalar ışığında ve uluslararası sözleşmeler kapsamında çifte vergilendirme sorununun çözümü ile vergilendirme konusunda hukuki destek sağlanması, ticaret yapılacak yabancı ülkeler hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, Uluslararası Ticaret işlemlerinin denetlenmesi, Gümrük işlemlerinden kaynaklanan sorunların çözümü, yabancılık unsuru taşıyan Ticari Uyuşmazlıklarda ulusal ve uluslararası şirketlerin Uluslararası Ticari Tahkim önüne götürülmesi, Uluslararası Ticaretten kaynaklanan alacakların takibi ve tahsili ile Uluslararası ticaretten kaynaklanan diğer sorunların çözümü bakımından Uluslararası Ticaret Hukuku alanında uzman avukatlarımızla dava avukatı olarak ve hukuki danışmanlık sıfatıyla sürecin sonuna kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde sonuç odaklı destek sağlamaktayız.