Yabancı Yatırımcılar İçin Hukuki Danışmanlık

Yabancı Yatırımcılar İçin Hukuki Danışmanlık

Hukuki destek için Avukat Mehmet Sinan Akkuş'u arayabilirsiniz
0 (532) 155 08 50

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

Yabancı sermaye yatırımlarının değeri küreselleşme ile artmakta, özellikle gelişmekte olan ülkeler için kaynak ihtiyacını karşılamada yabancı sermaye yatırımları önemli bir kalemi oluşturmaktadır. Bu talep sadece gelişmekte olan ülkelerden gelmemekte, gelişmiş ülkeler de kaynak ihtiyacını yatırımcının aradığı güven unsurunun gelişmekte olan ülkelere göre daha sağlam olduğunu varsayarak gidermeye çalışmaktadır.

Yabancı sermaye en temelde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Portföy Yatırımları olarak ikiye ayrılmaktadır. Daha çok gelir elde edebilme amacıyla yatırımcılar tarafından başka ülkelerde fiziki olarak yapılan yatırımlar Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI), kamu veya özel sektöre ait pay senedi, para piyasası araçları, tahvil, borç senedi, türev ürün yatırımları da Portföy Yatırımlarıdır (PI). Bu yatırımlar yatırımcı türüne ve yatırım amacına göre farklılık gösterirler.

Yabancı sermaye yatırımcısının en temel amacı kar sağlamaktır. Yabancı sermaye yatırımcıları kar sağlama amacını ve diğer ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için yatırım yapılacak ülkede ekonomik, mali, siyasi istikrar, yatırım yapılacak ülke hükümetlerinin yabancı sermaye ve özel girişim konularında olumlu tavır göstermeleri, güvenli ve kolay sermaye ve kar transfer imkanı, ucuz işgücü, hacimli piyasa, liberal bir dış ticaret rejimi, güvenilir hukuk ve yargı düzeni, ticari olmayan risklere karşı da yabancı sermayenin korunması ve uyuşmazlıklarda yargı yolu olarak milletlerarası tahkimin kabul edilmesi şartlarını aramaktadırlar.

Türk hukukuna göre yabancı yatırımcılar Türkiye'de, sadece yabancılardan oluşan veya bazı iş kolları için zorunlu olmakla beraber isteğe bağlı olarak da Türk ortaklarla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmış ortaklıklar ile Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan adi ortaklık kurabilirler. Ayrıca konsorsiyum iş ortaklığı ve joint venture kurabilecekleri gibi yabancı yatırımcılar Türkiye'ye Yap-İşlet-Devret modeli ile girebilirler ve bir Türk ortaklığına pay senedi satın alarak katılabilirler. Yabancı ortaklıklar da Türkiye'de şube açarak yatırım yapabilmektedir.

YABANCI SERMAYE YATIRIMI İÇİN HUKUKİ DANIŞMAN OLARAK HİZMETLERİMİZ

Akkuş Hukuk Bürosu olarak bu alana ilişkin hizmetlerimiz aşağıda yer almaktadır:

Türkiye'de yatırım yapacak yabancı ülke vatandaşları gerçek kişiler, ikameti yurt dışında olan Türk vatandaşları ve yabancı ülke kanunlarına göre kurulan tüzel kişi ve uluslararası kuruluşlar olan yatırımcılarımız için Türkiye'de ve yabancı ülkelerde, ayrıca Türk vatandaşı yatırımcılarımız için yabancı ülkelerde Yeni Yatırımlar (Greenfield Investment), Birleşme ve Satın Alma Yatırımları (Mergers and Acquasitions), Yatay Yatırımlar (Horizontal FDI), Dikey Yatırımlar (Vertical FDI) şeklinde ve Kaynak Arama (Resource Seeking FDI), Pazar Arama (Market Seeking FDI), Etkinlik Arama (Efficiency Seeking FDI) ve Stratejik Aktif Arama (Strategic Asset Seeking FDI) amaçlı Doğrudan Sermaye Yatırımları ile Portföy Yatırımları (Portfolio Investment) konularında uzman avukatlarımızla hukuki danışmanlık sıfatıyla yatırım sürecinin başlangıcından sonuna kadar hukuki prosedürlerde tüm aşamaları kapsayacak şekilde sonuç odaklı destek sağlamaktayız.