Yazılar

Yazılar

Dolandırıcılık Suçu ve Kapsamı
8 Ekim 2019

Dolandırıcılık Suçu ve Kapsamı

Dolandırıcılık suçu ile ilgili hükümler Ceza Kanunumuzun 157, 158 ve 159. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Dolandırıcılık suçu, 157. maddede, “hileli davranışlarla bir kişiyi aldatarak malvarlığı bakımından onun veya başkasının zararına yol açacak şekilde davranışta bulunan kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması” olarak tanımlanmıştır.

Vergi Zaman Aşımı
5 Kasım 2018

Vergi Zaman Aşımı

Zamanaşımı, bir alacaklının alacak hakkını, borçludan hukuk düzeninin tanımış olduğu belirli süre içerisinde talep etme imkanı tanıyan sınırlamadır. Vadesi gelmiş bir borç hakkında kanun tarafından belirlenmiş olan zamanaşımı süresi geçmişse ve ayrıca zamanaşımı kesilmemiş ve durmamışsa o borç zamanaşımına uğramıştır ve borcu sona erdiren sebeplerden birisi ortaya çıkmıştır. Özel hukukta, yani taraflardan birinin devlet kurumu olmadığı durumlarda zamanaşımına uğramış borçlar borçlu tarafından ileri sürülmesi gereken def'i olduğu halde, Vergi Hukukuna ilişkin zamanaşımı bakımından mükellefin, verginin zamanaşımına uğradığını ileri sürmesi gerekmemektedir. Bu durum Vergi Usul Kanununun 113. maddesinin 2. fıkrasında yer almaktadır.

Yağma Suçu ve Kapsamı
18 Eylül 2018

Yağma Suçu ve Kapsamı

Yağma suçu ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu'nun 148, 149 ve 150. maddelerinde, Malvarlığına Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmektedir. Yağma suçu, 141. maddede, “bir kişinin; başkasının malını, elinde bulunduranın rızasına aykırı şekilde kendisi veya bir başkası yararına almak” basit şekliyle tanımlanan hırsızlık suçunun, kişinin karşı gelmesini bastırmaya yönelik zorlayıcı davranış olan cebir veya tehdit ile işlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ancak, yağma suçu hırsızlık suçunun nitelikli (cezayı ağırlaştırıcı) hali olmayıp, bağımsız bir suçtur.

Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Suçlarında Değişiklikler
3 Eylül 2018

Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Suçlarında Değişiklikler

25 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddeleri ile Türk Ceza Kanununda değişikliklere gidilmiştir. Ceza Hukuku kapsamında yer alan bu değişiklikler içerisinde, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başlıklı 228. maddeye iki yeni fıkra eklenerek bunlar 3. ve 4. fıkralar olarak teselsül ettirilmiş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi suç kapsamına alınmış, bu bakımdan yasadışı sanal bahis ve kumar siteleri şeklinde işlenen bu suç için üç ila beş yıl arasında hapis cezası ile buna ek olarak bin gün ile on bin gün arasında adli para cezasına hükmedilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Evli Olup da Ayrı Yaşamak
31 Temmuz 2018

Evli Olup da Ayrı Yaşamak

Eşler sağ iken evliliği sona erdiren olağan duruma boşanma denir. Boşanmanın hukukumuzda tanımlanan sistemi hakim kararı ile gerçekleştirilen sistemdir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için, boşanma davasının eşlerden biri tarafından açılması, boşanma sebebinin kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması ve geçerli bir evliliğin kurulmuş olup, dava açılana kadar bu evliliğin devam ediyor olması gerekmektedir.

Sigorta Hukuku
26 Haziran 2018

Sigorta Hukuku

Sigorta, kişilerin muhtelif olaylar neticesinde karşılarına çıkabilecek zararlara karşı korunma düşüncesine dayanarak geleceklerini güvence altına alma amacını gerçekleştirir. Bu temeldeki ilişkilerle birlikte sigortacılıkla uğraşan kuruluşların çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının bütünü olan Türk Hukuk Sisteminde yer alan Sigorta Hukukunda, en temelde Sosyal Sigorta Hukuku ve Özel Sigorta Hukuku olmak üzere ikili ayrıma gidilir.

Copyright © 2019. Bütün hakları saklıdır: Akkuş Avukatlık ve Hukuk Bürosu